Lütfen Bekleyiniz...
Telefon : 0(286) 217 13 03

Ana Sayfa

Buradasınız :

Duyurular

21 Ekim
2016 - 2017 Akademik Yılı Güz Döneminde açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başlangıcı

Fakültemiz bünyesinde 2016 - 2017 Akademik Yılı Güz Döneminde açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 23 Ekim Pazar Günü saat 08.30'da Çanakkale Şehitleri Yerleşkesinde bulunan Eğitim Fakültesinde (İlahiyat Fakültesi altı) başlayacaktır. Akademik Takvim ve ders programı bu gece ya da yarın (cumartesi) ilan edilecektir.


19 Ekim
2016-2017 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EK KONTENJANDAN KAYIT YAPMAYA HAK KAZANANLAR

2016-2017 Akademik Yılı Güz Yarıyılında Fakültemiz bünyesinde açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Ek Kontenjandan kayıt hakkı kazananların listesi ekte yer almaktadır. Mezun grubundan başvuran bazı adayların Diploma Ortalamaları hatalı girdikleri ya da boş bıraktıkları belirlenmiştir. Bu adayların listesi ekte olup belgelerini ibraz etme sürecinde yapılacak kontroller sonrası kayıtları gerçekleştirilecektir. Listede ismi yer alanların öğrenci işleri bürosunu bu konuda bilgilendirmeleri gerekmektedir. Programa başvuru yapan üçüncü sınıf öğrencilerinin ve kontenjan hakkı verilmediği halde diğer üniversitelerde okuyan öğrencilerden başvuranların kayıt hakkı olmadığı için listeye dahil edilmemiştir. Listelerde adı olanların belgeleri incelenerek beyan edilenler ile getirilen belgeler arasında tutarsızlık olduğu takdirde kayıt yapılmayacaktır. Kayıt hakkı kazanan kursiyerlerden transkript belgelerinin asıl nüshası alınacaktır. Ve kayıttan sonra iade edilmeyecektir. Muafiyet ve benzeri durumlar için transkriptinizin bir nüshasının da sizde bulunması uygun olacaktır.   Kesin kayıtlar 20-21 Ekim 2016 tarihlerinde Eğitim Fakültesi (İlahiyat Fakültesi Yanı) Çanakkale Şehitleri Yerleşkesinde  2. kat 202 nolu büroda saat 09.00-12.00 ile 13.30.16.30 saatleri arasında yapılacaktır. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücretleri Ziraat Bankası Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Şb. IBAN: TR480001002294121577485039  nolu hesaba Türkiyenin her yerinden yatırılabilecektir. ATM makbuzlarında yatıranın TC No ve Kimlik Bilgileri eksik olduğundan kabul edilmez. Ücretleri mutlaka Bankaya yatırılmalı ve banka makbuzunun açıklamalar kısmına adayın TC Kimlik No, Ad Soyad ve Formasyon ücreti diye mutlaka belirtilmelidir.   Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler: 1- Başvuru Dilekçesi. (Dilekçe için tıklayınız.) 2- Mezunlar, onaylı mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi. Okuyanlar, yeni tarihli öğrenci belgesi. 3- Onaylı transkript (not) belgesi. (Dörtlük not sistemine çevrilmiş. Okuyanlar için Ekim 2016 tarihli) 4- Nüfus cüzdan fotokopisi 5- Öğrenim ücretinin ilk taksitinin ilgili bankaya yatırıldığına dair banka dekontu. (1000 TL) 6- 2 adet vesikalık fotoğraf.   Kayıt hakkı kazananlar için tıklayınız. Kayıt hakkı kazanıp ortalamasında tereddüte düşülenler için tıklayınız.


17 Ekim
2016-2017 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EK KONTENJAN BAŞVURUSU

Atamaya Esas Alan Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı Okuyan Kont. (ÇOMÜ) Mezun Kont. (ÇOMÜ) Diğer Üniversitelerde Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Yoluyla Okuyan 4. Sınıf Öğrencileri Mezun Kont. (DİĞER) Toplam Adalet Kamu Yönetimi 4 5 10 5 24 Bahçe Peyzaj Bitki Koruma 5 5 --- 5 15 Peyzaj Mimarlığı 5 5 --- 5 15 Beden Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 5 5 --- 10 20 Bilişim Teknolojileri Bilgisayar Mühendisliği 15 10 --- 10 35 Biyoloji Biyoloji Bölümü 5 5 --- 5 15 Moleküler Biyoloji ve Genetik 5 5 --- 5 15 Coğrafya Coğrafya Bölümü 15 15 --- 10 40 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İlahiyat Fakültesi 20 15 10 10 55 Felsefe Sosyoloji Bölümü 10 10 10 10 40 Fizik Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği 5 5 --- 5 15 Gıda Teknolojisi Gıda Mühendisliği 5 5 --- 3 13 Görsel Sanatlar Resim 5 5 --- 3 13 Geleneksel Türk Sanatları 5 5 --- 5 15 Grafik Tasarımı Bölümü 5 5 --- 5 15 Harita Tapu Kadastro Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği 10 10 --- 10 30 Hayvan Yetiştiriciliği Zootekni 10 10 --- 10 30 İngilizce İngiliz Dili ve Edebiyatı 10 10 --- 10 30 Kimya Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği 5 5 --- 5 15 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 10 10 --- 10 30 Turizm (Konaklama) İşletmeciliği 10 10 --- 10 30 Matematik Matematik Bölümü 15 10 --- 10 35 Muhasebe ve Finansman İktisat 5 5 10 5 25 Maliye 5 5 10 5 25 İşletme 5 5 10 10 30 Psikoloji Psikoloji Bölümü --- --- 10 15 25 Radyo - Televizyon Radyo Televizyon 5 5 --- 5 15 Sağlık Ebelik Bölümü 5 5 --- 5 15 Hemşirelik Bölümü 10 10 --- 10 30 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 10 10 --- 5 25 Sanat Tarihi Sanat Tarihi Bölümü 5 5 --- 3 13 Seramik ve Cam Teknolojisi Seramik 5 5 --- 3 13 Su Ürünleri Balıkçılık Teknolojisi 15 10 --- 10 35 Tarım Teknolojileri Ziraat Fakültesi 10 10 --- 10 30 Tarih Tarih Bölümü 15 10 --- 10 35 Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı 15 10 --- 10 35 Yiyecek İçecek Hizmetleri Gastronomi ve Mutfak Sanatları 10 10 --- 10 30     304 275 70 277 926       Kimler Başvuru Yapabilir: 1- Başvuru tarihinde 4. (son) sınıfta öğrenim görmeye hak kazanmış üniversitemiz öğrencileri. 2- Başvuru tarihinde mezun olan tüm üniversite öğrencileri. 3- Diğer üniversitelerin açıköğretim ve uzaktan öğretim yoluyla sunulan lisans programı 4. sınıf öğrencileri. 4- Kontenjandan fazla adayın başvurması halinde Genel Not Ortalamasına (GNO) göre sıralama yapılacaktır. GNO’nun eşitliği halinde ÖSYM Yerleştirme Puanı yüksek olan adaylara öncelik hakkı verilir. Öğrencilerin alt dönemden dersi olup olmadığına bakılır. 5- Kendi isteğiyle kayıt sildiren kursiyerlerin yatırmış olduğu öğrenim gideri iade edilmez. 6- Başvuru sırasında yanlış bilgi verenlerin, kayıt hakkı elde etse bile kaydı yapılmaz, yapılanların kayıtları silinir. 7- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yükseköğretim Genel Kurulu’nun belirlediği Usul ve Esaslar ile Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Yönergesi çerçevesinde yürütülür. 8- Boş kalan kontenjanların diğer alanlara aktarımı yapılabilir. 9- Fakültemiz bünyesinde 2015-2016 Akademik Yılı Yaz Döneminde açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt yaptıran kursiyerlerden 15 Temmuz darbe girişimi sonrası izinlerin iptal edilmesi nedeniyle ilk dönem derslerine devam edemeyenler, dilekçe ve ikinci dönem öğrenim ücretini yatırdıklarına dair banka dekontu ile Fakültemize başvurmaları halinde devam edemedikleri ilk dönem derslerini, mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla açılacak olan formasyon programında tamamlayabileceklerdir.      Dersler ve Programın Süresi: Birinci Dönem dersleri 2016-2017 Akademik Yılı Güz Yarıyılında tamamlanacak olup, 2017 Ocak ayında programın tamamlanabilmesi için hafta içi ders ve sınavlar yapılacaktır.  (Akademik Takvim daha sonra belirlenecektir.) Dersler 23 Ekim 2016 Pazar günü başlayacaktır. İkinci Dönem dersleri Üniversitemiz 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takvimine göre, Öğretmenlik Uygulaması dersinin uygulaması hafta içi, teorik dersleri ise Pazar günleri yapılacaktır. Gerekli görülen durumlarda Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimi ders programında, kontenjanlarda ve akademik takvimde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Öğrenim Gideri Ücreti: 2000 TL. (1000+1000) iki taksite alınacaktır. Başvuru Tarihi ve Yeri: 17 – 19 Ekim 2016 tarihleri arasında formasyon.comu.edu.tr adresinde web ortamında çevirimiçi (online) olarak alınacaktır.  Başvurular 19 Ekim 2016 Çarşamba günü mesai saati bitiminde (saat 17.00) sona erecektir. Kesin kayıt hakkı kazananlar 19 Ekim 2016 tarihinde, başvuruların sona ermesini müteakip web sayfasından ilan edilecektir. Kesin Kayıt Tarihleri: 20-21 Ekim 2016 tarihlerinde şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır. Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler: 1- Başvuru Dilekçesi 2- Mezunlar, onaylı mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi. Okuyanlar, yeni tarihli öğrenci belgesi. 3- Onaylı transkript (not) belgesi. (Dörtlük not sistemine çevrilmiş. Okuyanlar için Ekim 2016 tarihli) 4- Nüfus cüzdan fotokopisi 5- Öğrenim ücretinin ilk taksitinin ilgili bankaya yatırıldığına dair banka dekontu. 6- 2 adet vesikalık fotoğraf.


Tüm Duyurular

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Formasyon Bilgi Sistemine Hoşgeldiniz

Öğrenci Girişi

HAKKIMIZDA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Formasyon Bilgi Sistemi, formasyon eğitimi alan öğrencilerimizin tüm süreçlerini takip ve denetiminin yapıldığı yazılımdır. Çanakkale Teknopark Arge projesi olarak geliştirilmektedir.

İLETİŞİM
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Anafartalar Kampüsü A Blok Zemin Kat ÇANAKKALE
  • T : 0(286) 217 13 03
  • F : 0(286) 217 35 29
  • E : formasyon@comu.edu.tr