Lütfen Bekleyiniz...
Telefon : 0(286) 218 00 18 Dahili: 3685

2019-2020 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EK KONTENJAN BAŞVURUSU

2019-2020 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EK KONTENJAN BAŞVURUSU

2019-2020 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

EK KONTENJAN DAĞILIMI

 

Atamaya Esas Alan

Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı

Okuyan Kont. (ÇOMÜ 3. ve 4. sınıflar)

Mezun Kont.

Diğer Üniversitelerde Okuyan 4. Sınıf Öğrencileri

(Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Dâhil)

Toplam

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

50

10

10

70

Biyoloji

Biyoloji Bölümü

10

6

4

20

Coğrafya

Coğrafya Bölümü

24

4

4

32

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İlahiyat Fakültesi

--

4

8

12

Felsefe

Sosyoloji Bölümü

30

10

8

52

Felsefe Bölümü

 

4

--

Gıda Teknolojisi

Gıda Mühendisliği

2

2

--

4

Görsel Sanatlar

Resim

8

4

--

12

Geleneksel Türk Sanatları

4

 

--

4

İngilizce

İngiliz Dili ve Edebiyatı

18

5

5

28

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

4

4

--

8

Turizm (Konaklama) İşletmeciliği

4

4

--

8

Matematik

Matematik Bölümü

18

5

5

28

Muhasebe ve Finansman

İktisat

4

4

4

12

Maliye

4

4

4

12

İşletme

4

4

4

12

Sağlık

Ebelik Bölümü

4

4

--

8

Hemşirelik Bölümü

4

4

--

8

Tarih

Tarih Bölümü

45

15

10

70

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

65

10

5

80

Yiyecek İçecek Hizmetleri

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

8

8

4

20

TOPLAM

310

115

75

500

 

Kimler Başvuru Yapabilir:

1- Başvuru tarihinde 3. ve 4. (son) sınıfta öğrenim gören üniversitemiz öğrencileri.

2- Başvuru tarihinde mezun olan tüm üniversite öğrencileri.

3- Diğer üniversitelerde okuyan 4. sınıf (açıköğretim ve uzaktan öğretim yoluyla sunulan lisans programı 4. sınıf öğrencileri dahil) öğrencileri.

Program İle İlgili Açıklamalar:

4- Kontenjandan fazla adayın başvurması halinde Genel Not Ortalamasına (GNO-4’lük sistem) göre sıralama yapılacaktır. GNO’nun eşitliği halinde üst sınıfta okuyan öğrencilere öncelik verilir. Öğrencilerin alt dönemden dersi olup olmadığına bakılır. Genel Not Ortalamaları 100’lük sisteme göre olanların 4’lük sisteme not dönüşümleri yapılacaktır.

5- Kendi isteğiyle kayıt sildiren kursiyerlerin yatırmış olduğu öğrenim gideri ücreti iade edilmez.

6- Başvuru sırasında yanlış bilgi verenlerin, kayıt hakkı elde etse bile kaydı yapılmaz, yapılanların kayıtları silinir.

7- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun belirlediği Çerçeve Usul ve Esaslar ile Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programı Uygulama Yönergesi çerçevesinde yürütülür.

8- Başvuru sonrasında boş kalan kontenjanların, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile gerekli görülen alanlara aktarımı yapılabilir ve/veya ihtiyaç duyulan alanlara yeni kontenjan eklenebilir.

9- Aynı alandan en az 4 aday kayıt yaptırmamışsa ilgili programa öğrenci alınmayabilir.

10- Programa kaydolan öğrencilerin, program kapsamında okutulan teorik derslerin en az %70’ine ve uygulamalı derslerin en az %80’ine devam etmeleri zorunludur.

11- Sertifika programının II. döneminde (2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılı) okutulacak olan “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin uygulaması 21 Eylül – 25 Aralık 2020 tarihleri arasında İlimiz Merkez İlçede bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hafta içi yapılacaktır. Uygulama gününün belirlenmesi ise okullarda görevli Uygulama Öğretmenlerinin programlarına göre yapılacaktır. 

 

Dersler ve Programın Süresi:

12- Birinci Dönem dersleri 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında, dönem sonu sınavları hariç 7 (yedi) haftada tamamlanacaktır. (Akademik Takvim daha sonra ilan edilecektir.) Dersler, 07 Mart 2020 Cumartesi günü başlayacak olup haftanın Cumartesi ve Pazar günleri Fakültemiz dersliklerinde yapılacaktır. (18-19 Nisan 2020 tarihlerinde yapılacak olan Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Fakültesi sınavları nedeniyle Fakültemiz binalarında ders yapılamayacaktır.)

13- İkinci dönem dersleri Üniversitemiz 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Akademik Takvimine göre, Öğretmenlik Uygulaması dersinin uygulaması hafta içi, teorik dersleri ise hafta sonu yapılacaktır.

14- Gerekli görülen durumlarda Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimi ders programında, kontenjanlarda ve akademik takvimde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

15- Öğrenim Gideri Ücreti toplam 2054 TL’dir. I dönem 1.000,00 TL ve II. dönem 1.054,00 TL olmak üzere iki taksitle alınacaktır. (Öğrenim Gideri Ücretinin yatırılacağı İBAN NO: TR480001002294121577485039 – Ziraat Bankası Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Şubesi)

Başvuru Tarihi ve Yeri:

16- Başvurular 05-18 Şubat 2020 tarihleri arasında formasyon.comu.edu.tr adresinde web ortamında çevrimiçi (online) olarak alınacaktır.  Başvurular 18 Şubat 2020 Salı günü mesai saati bitiminde (saat 17.00) sona erecektir. Kesin kayıt hakkı kazananlar 19 Şubat 2020 tarihinde web sayfasından ilan edilecektir.

Kesin Kayıt Tarihleri:

17- Kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları 20 – 28 Şubat 2020 tarihleri arasında şahsen veya noter vekaleti ile Fakültemizde yapılacaktır.

Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler:

a- Başvuru Dilekçesi

b- Mezunlar, onaylı mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi. Okuyanlar, yeni tarihli öğrenci  belgesi.

c- Onaylı transkript (not) belgesi. (Dörtlük not sistemine çevrilmiş. Okuyanlar için Şubat 2020 tarihli)

ç- Nüfus cüzdan fotokopisi

d- Öğrenim ücretinin ilk taksitinin ilgili bankaya yatırıldığına dair banka dekontu.

e- 2 adet vesikalık fotoğraf

f- Taahhütname

 

18- Kesin kayıtların ardından boş kalan kontenjan olması halinde yedek listeden kayıt hakkı kazananların isimleri 02 Mart 2020 Pazartesi günü ilan edilecektir.  Yedek listeden kaydı alınacak öğrencilerin kayıtları 03-05 Mart 2020 tarihleri arasında Fakültemizde yapılacaktır.

 

19- Formasyon programının ikinci dönem için kayıt yenileme işlemleri 07-18 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. (Kayıt yenileme işlemi için formasyon programının ikinci dönem öğrenim gideri ücretinin (1.054,00 TL) ilgili hesap numarasına yatırılması ve dekontun bir örneğinin Fakültemize teslim edilmesi gerekmektedir.)


05 Şubat 2020, Çarşamba

HAKKIMIZDA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Formasyon Bilgi Sistemi, formasyon eğitimi alan öğrencilerimizin tüm süreçlerini takip ve denetiminin yapıldığı yazılımdır. Çanakkale Teknopark Arge projesi olarak geliştirilmektedir.

İLETİŞİM
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Şehitler Yerleşkesi, Merkez Çanakkale
  • T : 0(286) 218 00 18 Dahili: 3685
  • F : 0(286) 217 35 29
  • E : formasyon@comu.edu.tr