Lütfen Bekleyiniz...
Telefon : 0(286) 218 00 18 Dahili: 3685

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ

Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 06.04.2020 tarihinde almış olduğu karar neticesinde öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıfında okuyan ya da pedagojik formasyon eğitimi alan öğrenciler için,  Öğretmenlik Uygulaması derslerinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yapılması öngörülen uygulamaları,  her düzeydeki eğitim kurumlarında fiili imkansızlıklardan dolayı gerçek sınıf ortamında eğitim öğretim gerçekleştirilememesinden dolayı yapılamayacağı belirtilmiş ve "2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla," uygulamalarla ilgili geçirilen sürenin yeterli olarak kabul edilebileceği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda uzaktan öğretim yoluyla verilecek teorik ders saatlerinde öğretim elemanlarının ilgili dersin dönemlik ders planında yer alan konuları senkron ya da asenkron şekilde işleyebilecekleri,  yükseköğretim kurumlarının öğretmenlik uygulama dosyasını ders,  ödev vb. etkinlikler ile tamamlanmasını sağlayabilecekleri dikkate alınarak MEBBİS üzerinden girilecek dönemlik değerlendirme sonuçlarının görevli öğretmenlerle birlikte öğretim elemanları tarafından bu hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi uygun görülmüş ve uygulamanın buna göre yürütülmesine karar verilmiştir.

Bu karara istinaden uygulamada birlikteliği sağlayabilme adına ekteki taslak öğretmenlik uygulaması çalışma planı hazırlanmıştır. Bu çalışma planı uygulamaya esas çerçeve sunmaya yönelik sadece taslak bir plan olup, öğretim elemanları farklı içeriklerle bu çalışma planını revize edebilirler, zenginleştirebilirler.

Öğretmenlik Uygulaması dersine Microsoft Teams üzerinden kayıt olabilmek için öğrencilerin danışman öğretim elemanlarıyla irtibata geçmesi gerekmektedir. 

Dersler 11.04.2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.

 

Öğretmenlik Uygulaması Dersi Haftalık Çalışma Planı Örneği için tıklayınız.

 

Yeni Ders Programı için tıklayınız.


10 Nisan 2020, Cuma

HAKKIMIZDA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Formasyon Bilgi Sistemi, formasyon eğitimi alan öğrencilerimizin tüm süreçlerini takip ve denetiminin yapıldığı yazılımdır. Çanakkale Teknopark Arge projesi olarak geliştirilmektedir.

İLETİŞİM
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Şehitler Yerleşkesi, Merkez Çanakkale
  • T : 0(286) 218 00 18 Dahili: 3685
  • F : 0(286) 217 35 29
  • E : formasyon@comu.edu.tr