Lütfen Bekleyiniz...
Telefon : 0(286) 218 00 18 Dahili: 3685

Duyurular

Buradasınız :
11 Şubat
2019-2020 GÜZ DÖNEMİNDE EK KONTENJANLA BAŞLAYAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA AİT SERTİFİKALARIN DAĞITILMASI

Fakültemiz bünyesinde başlayan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ait sertifikalar, sadece Pazartesi ve Salı günleri tam gün verilmeye devam edilecektir. İlgili programı tamamlayan kursiyerlerimize duyurulur.  


18 Aralık
FORMASYON PROGRAMI EK SINAV

Fakültemiz bünyesinde yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında 19 Aralık 2020 Cumartesi günü yapılacağı duyurulan Ek Sınava girecek olan kursiyerlerin isimleri, sınava girecekleri derslerin adı ve sınavı yapacak öğretim üyesinin ismi aşağıda belirtilmiştir. Sınava girecek kursiyerlerin sınavı yapacak olan öğretim üyesi ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Adı Soyadı Dönemi Alanı Dersin Adı Öğretim Elemanı Azamat Saparov 2019-2020 Bahar Tarih Sınıf Yönetimi Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL Timurcan SARI 2019-20 Bahar İngilizce Sınıf Yönetimi Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL Hüseyin Berke AKYOL 2019-20 Bahar Tarih Sınıf Yönetimi Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL Selin SEVEN 2019-2020 Bahar Beden Eğt. Eğitim Bilimlerine Giriş Doç. Dr. Adil ÇORUK Ömer SAYIN 2019-20 Güz Resim Eğitim Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi Yahya Han ERBAŞ


12 Aralık
2019-2020 GÜZ DÖNEMİNDE BAŞLAYAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA AİT SERTİFİKALARIN DAĞITILMASI

Fakültemiz bünyesinde 2019-2020 Akademik Yılı Güz Döneminde başlayan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ait sertifikalar, 14 Aralık 2020 tarihinden itibaren 10:00-13:00/ 13:30-16:00 saatleri arasında dağıtılacak olup, ilgili saatler dışında gelenlere sertifikaları verilmeyecektir. 28 Aralık 2020'den itibaren sadece Pazartesi günleri tam gün verilmeye devam edilecektir. İlgili programı tamamlayan kursiyerlerimize duyurulur.


09 Aralık
FORMASYON PROGRAMI EK SINAV HAKKI

Fakültemiz bünyesinde yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında okutulan Öğretmenlik Uygulaması dersi haricindeki derslerden, devamını alarak en çok bir (1) dersten başarısız olan kursiyerlere, dilekçe ile başvurmaları halinde, programı tamamlayabilmeleri amacıyla başarısız oldukları dersten ek sınav hakkı verilmesine ve sınavın 19.12.2020 Cumartesi günü yapılmasına karar verilmiştir. Kursiyerlerin ek sınav hakkından yararlanmak istediğine ilişkin dilekçesini (başarısız olunan dersin isminin ve iletişim bilgilerinin belirtildiği) 16 Aralık 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar alparslan17@gmail.com adresine ulaştırması gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen dilekçeler dikkate alınmayacaktır.


04 Aralık
FORMASYON PROGRAMI TEK DERS SINAVI

Fakültemiz bünyesinde 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılında yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında 05 Aralık 2020 Cumartesi günü yapılacağı duyurulan Tek Ders Sınavına girecek olan kursiyerlerin isimleri, sınava girecekleri derslerin adı ve sınavı yapacak öğretim üyesinin ismi aşağıda belirtilmiştir. Sınava girecek kursiyerlerin sınavı yapacak olan öğretim üyesi ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Adı Soyadı Dönemi Alanı Dersin Adı Öğretim Üyesi Ömer SAYIN 2019-20 Güz Resim Eğitim Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi Yahya Han ERBAŞ Eyüp GÜL 2019-20 Bahar Beden Eğitimi Özel Eğitim Yöntemleri Dr. Öğr. Üyesi Hanife ESEN AYGÜN Engin KUSUN 2019-20 Bahar Beden Eğitimi Özel Eğitim Yöntemleri Melisa YARBAŞI 2019-20 Bahar Sosyoloji Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Prof. Dr. Hülya GÜVENÇ Tİimurcan SARI 2019-20 Bahar İngilizce Sınıf Yönetimi Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL Hüseyin Berke AKYOL 2019-20 Bahar Tarih Sınıf Yönetimi


23 Kasım
2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILINDA YÜRÜTÜLEN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI KAPSAMINDA YAPILACAK TEK DERS SINAVI

Fakültemiz bünyesinde 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılında yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında ve önceki dönemlerde başlayan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında tek dersten başarısız olan kursiyerler için tek ders sınavı 05 Aralık 2020 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınava girebilmek için kursiyerlerin; programı tamamlayabilmek için en fazla bir adet dersten başarısız olmaları ve tek ders sınavına girmek istedikleri dersin devam şartını sağlamış olmaları gerekmektedir. Kursiyerlerin tek ders sınavına girmek istediğine ilişkin dilekçesini (başarısız olunan dersin isminin ve iletişim bilgilerinin belirtildiği) 03 Aralık 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar alparslan17@gmail.com adresine ulaştırması gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen dilekçeler tek ders sınavı için dikkate alınmayacaktır. NOT: 21 Kasım 2020 Cumartesi günü yapılan Bütünleme sınavının sonuçları, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından 27 Kasım 2020 Cuma gününe kadar sisteme girilecektir. Başvurularda bu husus göz önünde bulundurulmalıdır.  


19 Kasım
2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bütünleme Sınavları

Fakültemiz bünyesinde 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında öğrenim gören tüm kursiyerlerin bütünleme sınavları, daha önce ilan edilen akademik takvimde de belirtildiği üzere 21 Kasım 2020 Cumartesi günü, uzaktan dijital olarak ödev, proje, online sınav vb. şekilde yapılacaktır. Sınav saatleri, sınav şekli ve yer bilgileri için kursiyerlerin dersten sorumlu öğretim elemanıyla irtibata geçmeleri gerekmektedir.


01 Ekim
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİ ALANLARIN MEZUNİYET veya ÖĞRENCİ BELGESİ GÖNDERMESİ

Çanakkale İl Milli Müdürlüğü’nün 25.09.2020 tarihli yazısı ile, Fakültemiz bünyesinde 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılında yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtlı olan ve  "Öğretmenlik Uygulaması" dersini alan kursiyerlerden bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların "mezuniyet belgelerinin", öğrenimine devam edenlerin ise "öğrenci belgelerinin" gönderilmesi istenmiştir. Mezun durumda bulunan kursiyerlerin mezuniyet belgelerini, öğrenimine devam eden kursiyerin ise öğrenci belgelerini  "alparslan17@gmail.com" e-posta adresine veya Eğitim Fakültesi Dekanlığı'na 05 Ekim 2020 mesai bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir. * İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, belgelerini göndermeyen kursiyerlere "Öğretmenlik Uygulaması" dersi verilmeyeceği bildirilmiştir. Not: Mezun durumda olanlar mezuniyet belgelerini e-devlet üzerinden, Öğrenimine üniversitemizde devam eden öğrenciler ise öğrenci belgelerini e-devlet veya ÜBYS üzerinden alabilirler.


18 Eylül
2020-2021 BAHAR YARIYILI II. DÖNEM FORMASYON DERS PROGRAMI

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı formasyon programındaki dersler, akademik takvimde de belirtildiği gibi 21 Eylül Pazartesi günü saat 17:15 itibariyle başlayacaktır. Derslerin ilk iki haftalık programı 21-22 Eylül 2020 tarihlerinde hafta içi, daha sonraki dersler ise hafta sonları uzaktan eğitim (MİCROSOFT TEAMS) yoluyla yapılacaktır. Hafta içi ve hafta sonuna ilişkin programlar aşağıdadır.   Öğretmenlik uygulaması dersinin uygulama kısmı ile ilgili süreç MEB ve YÖK'ün açıklamaları doğrultusunda gerçekleştirilecek olup teorik dersler 21 Eylül 2020 itibariyle başlayacaktır. Öğretmenlik uygulaması ile ilgili gruplar 21 Eylül 2020 Pazartesi günü ilan edilecektir. * Grup temsilcilerinin ders sorumlusu öğretim üyeleri ile irtibata geçerek microsoft teams giriş kodunu öğrenerek gruplarıyla paylaşmaları gerekmektedir. * Formasyon programındaki dersleri tekrar alan kursiyerlerin ise ders sorumlusu öğretim üyeleri ile kişisel olarak irtabata (e-posta yoluyla) geçmeleri gerekmektedir. 26 Eylül 2020 tarihlerinden itibaren devam edecek HAFTASONU programı için tıklayınız    


08 Eylül
2019-2020 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA AÇILAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA EK KONTENJAN GRUBUNDAN KAYIT YAPTIRAN KURSİYERLERİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI MUAFİYETLERİ BAŞVURUSU

Fakültemiz bünyesinde 2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılı sonunda açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ek kontenjan grubundan kayıt yaptıran kursiyerlerden, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılında alacakları II. Dönem dersleri arasında bulunan "Öğretmenlik Uygulaması" dersi için  Muafiyet Başvurusu yapmak isteyenlerin 17 Eylül 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri Dekanlığımıza veya alparslan17@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.   1- Başvuru dilekçesi (dilekçe için tıklayınız.) 2-Sigorta Dökümü (e-devletten alınabilir) 3-Görev belgesi (çalışılan kurumlar ya da milli eğitim müdürlüğünden alınacak)   Başvuru yapacaklarına dikkatine: Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. 


HAKKIMIZDA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Formasyon Bilgi Sistemi, formasyon eğitimi alan öğrencilerimizin tüm süreçlerini takip ve denetiminin yapıldığı yazılımdır. Çanakkale Teknopark Arge projesi olarak geliştirilmektedir.

İLETİŞİM
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Şehitler Yerleşkesi, Merkez Çanakkale
  • T : 0(286) 218 00 18 Dahili: 3685
  • F : 0(286) 217 35 29
  • E : formasyon@comu.edu.tr