Lütfen Bekleyiniz...
Telefon : 0(286) 218 00 18 Dahili: 3685

Duyurular

Buradasınız :
11 Şubat
2019-2020 GÜZ DÖNEMİNDE EK KONTENJANLA BAŞLAYAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA AİT SERTİFİKALARIN DAĞITILMASI

Fakültemiz bünyesinde 2019-2020 Akademik Yılı Güz Döneminde ek kontenjanla başlayan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ait sertifikalar, 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren 10:30-15:30 saatleri arasında dağıtılacak olup, ilgili saatler dışında gelenlere sertifikaları verilmeyecektir. 01 Mart 2021'den itibaren sadece Pazartesi günleri tam gün verilmeye devam edilecektir. İlgili programı tamamlayan kursiyerlerimize duyurulur.  


18 Aralık
FORMASYON PROGRAMI EK SINAV

Fakültemiz bünyesinde yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında 19 Aralık 2020 Cumartesi günü yapılacağı duyurulan Ek Sınava girecek olan kursiyerlerin isimleri, sınava girecekleri derslerin adı ve sınavı yapacak öğretim üyesinin ismi aşağıda belirtilmiştir. Sınava girecek kursiyerlerin sınavı yapacak olan öğretim üyesi ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Adı Soyadı Dönemi Alanı Dersin Adı Öğretim Elemanı Azamat Saparov 2019-2020 Bahar Tarih Sınıf Yönetimi Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL Timurcan SARI 2019-20 Bahar İngilizce Sınıf Yönetimi Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL Hüseyin Berke AKYOL 2019-20 Bahar Tarih Sınıf Yönetimi Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL Selin SEVEN 2019-2020 Bahar Beden Eğt. Eğitim Bilimlerine Giriş Doç. Dr. Adil ÇORUK Ömer SAYIN 2019-20 Güz Resim Eğitim Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi Yahya Han ERBAŞ


12 Aralık
2019-2020 GÜZ DÖNEMİNDE BAŞLAYAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA AİT SERTİFİKALARIN DAĞITILMASI

Fakültemiz bünyesinde 2019-2020 Akademik Yılı Güz Döneminde başlayan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ait sertifikalar, 14 Aralık 2020 tarihinden itibaren 10:00-13:00/ 13:30-16:00 saatleri arasında dağıtılacak olup, ilgili saatler dışında gelenlere sertifikaları verilmeyecektir. 28 Aralık 2020'den itibaren sadece Pazartesi günleri tam gün verilmeye devam edilecektir. İlgili programı tamamlayan kursiyerlerimize duyurulur.


09 Aralık
FORMASYON PROGRAMI EK SINAV HAKKI

Fakültemiz bünyesinde yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında okutulan Öğretmenlik Uygulaması dersi haricindeki derslerden, devamını alarak en çok bir (1) dersten başarısız olan kursiyerlere, dilekçe ile başvurmaları halinde, programı tamamlayabilmeleri amacıyla başarısız oldukları dersten ek sınav hakkı verilmesine ve sınavın 19.12.2020 Cumartesi günü yapılmasına karar verilmiştir. Kursiyerlerin ek sınav hakkından yararlanmak istediğine ilişkin dilekçesini (başarısız olunan dersin isminin ve iletişim bilgilerinin belirtildiği) 16 Aralık 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar alparslan17@gmail.com adresine ulaştırması gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen dilekçeler dikkate alınmayacaktır.


04 Aralık
FORMASYON PROGRAMI TEK DERS SINAVI

Fakültemiz bünyesinde 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılında yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında 05 Aralık 2020 Cumartesi günü yapılacağı duyurulan Tek Ders Sınavına girecek olan kursiyerlerin isimleri, sınava girecekleri derslerin adı ve sınavı yapacak öğretim üyesinin ismi aşağıda belirtilmiştir. Sınava girecek kursiyerlerin sınavı yapacak olan öğretim üyesi ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Adı Soyadı Dönemi Alanı Dersin Adı Öğretim Üyesi Ömer SAYIN 2019-20 Güz Resim Eğitim Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi Yahya Han ERBAŞ Eyüp GÜL 2019-20 Bahar Beden Eğitimi Özel Eğitim Yöntemleri Dr. Öğr. Üyesi Hanife ESEN AYGÜN Engin KUSUN 2019-20 Bahar Beden Eğitimi Özel Eğitim Yöntemleri Melisa YARBAŞI 2019-20 Bahar Sosyoloji Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Prof. Dr. Hülya GÜVENÇ Tİimurcan SARI 2019-20 Bahar İngilizce Sınıf Yönetimi Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL Hüseyin Berke AKYOL 2019-20 Bahar Tarih Sınıf Yönetimi


23 Kasım
2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILINDA YÜRÜTÜLEN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI KAPSAMINDA YAPILACAK TEK DERS SINAVI

Fakültemiz bünyesinde 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılında yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında ve önceki dönemlerde başlayan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında tek dersten başarısız olan kursiyerler için tek ders sınavı 05 Aralık 2020 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınava girebilmek için kursiyerlerin; programı tamamlayabilmek için en fazla bir adet dersten başarısız olmaları ve tek ders sınavına girmek istedikleri dersin devam şartını sağlamış olmaları gerekmektedir. Kursiyerlerin tek ders sınavına girmek istediğine ilişkin dilekçesini (başarısız olunan dersin isminin ve iletişim bilgilerinin belirtildiği) 03 Aralık 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar alparslan17@gmail.com adresine ulaştırması gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen dilekçeler tek ders sınavı için dikkate alınmayacaktır. NOT: 21 Kasım 2020 Cumartesi günü yapılan Bütünleme sınavının sonuçları, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından 27 Kasım 2020 Cuma gününe kadar sisteme girilecektir. Başvurularda bu husus göz önünde bulundurulmalıdır.  


19 Kasım
2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bütünleme Sınavları

Fakültemiz bünyesinde 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında öğrenim gören tüm kursiyerlerin bütünleme sınavları, daha önce ilan edilen akademik takvimde de belirtildiği üzere 21 Kasım 2020 Cumartesi günü, uzaktan dijital olarak ödev, proje, online sınav vb. şekilde yapılacaktır. Sınav saatleri, sınav şekli ve yer bilgileri için kursiyerlerin dersten sorumlu öğretim elemanıyla irtibata geçmeleri gerekmektedir.


01 Ekim
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİ ALANLARIN MEZUNİYET veya ÖĞRENCİ BELGESİ GÖNDERMESİ

Çanakkale İl Milli Müdürlüğü’nün 25.09.2020 tarihli yazısı ile, Fakültemiz bünyesinde 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılında yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtlı olan ve  "Öğretmenlik Uygulaması" dersini alan kursiyerlerden bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların "mezuniyet belgelerinin", öğrenimine devam edenlerin ise "öğrenci belgelerinin" gönderilmesi istenmiştir. Mezun durumda bulunan kursiyerlerin mezuniyet belgelerini, öğrenimine devam eden kursiyerin ise öğrenci belgelerini  "alparslan17@gmail.com" e-posta adresine veya Eğitim Fakültesi Dekanlığı'na 05 Ekim 2020 mesai bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir. * İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, belgelerini göndermeyen kursiyerlere "Öğretmenlik Uygulaması" dersi verilmeyeceği bildirilmiştir. Not: Mezun durumda olanlar mezuniyet belgelerini e-devlet üzerinden, Öğrenimine üniversitemizde devam eden öğrenciler ise öğrenci belgelerini e-devlet veya ÜBYS üzerinden alabilirler.


21 Eylül
2020-2021 GÜZ YARIYILI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI MUAFİYET SONUÇLARI

Fakültemiz bünyesinde 2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılı sonunda açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ek kontenjan grubundan kayıt yaptıran kursiyerlerden, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılında alacakları II. Dönem dersleri arasında bulunan "Öğretmenlik Uygulaması" dersinden muaf olmak için başvuruda bulunan kursiyerlerin ders muafiyet başvuruları, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar’ın 10. maddesinin 4. bendi (İlgili fakülte yönetim kurulu kararıyla Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.) uyarınca incelenmiş ve sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. Sıra No Adı Soyadı Atamaya Esas Alan Muafiyet Nedeni Durumu 1 Gülşah GÜNDÜZ Matematik MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik yapıyor olmak Muaf 2 Gözde ÖZSEZER KAYMAK Sağlık Bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yapmış olmak. Muaf 3 Özen GÖNÜLAÇAN Muhasebe ve Finansman Bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yapmış olmak. Muaf 4 Zehra YÜKSEK Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yapmış olmak. Muaf 5 Handan YILDIRIM Muhasebe ve Finansman Bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yapmış olmak. Muaf 6 Gamze UĞUR Muhasebe ve Finansman Bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yapmış olmak. Muaf


21 Eylül
2020-2021 GÜZ DÖNEMİ FORMASYON PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI LİSTELERİ _ GÜNCEL LİSTE

2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğretmenlik Uygulaması dersi grupları için tıklayınız. Öğretmenlik Uygulaması dersinin teorik bölümü ders programlarında belirtilen saatlerde sorumlu öğretim üyeleri tarafından Microsoft Teams sistemi üzerinden yapılacaktır. Uygulama bölümü ise MEB ve YÖK tarafından yapılacak açıklamalar doğrultusunda ilerleyen zamanlarda duyurulacaktır. Öğrencilerin sorumlu öğretim elemanlarıyla irtibata geçmeleri gerekmektedir. Öğretmenlik Uygulaması listelerinde isimleri bulunmayan kursiyerlerin "alparslan17@gmail.com" adresine başvurmaları gerekmektedir.


HAKKIMIZDA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Formasyon Bilgi Sistemi, formasyon eğitimi alan öğrencilerimizin tüm süreçlerini takip ve denetiminin yapıldığı yazılımdır. Çanakkale Teknopark Arge projesi olarak geliştirilmektedir.

İLETİŞİM
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Şehitler Yerleşkesi, Merkez Çanakkale
  • T : 0(286) 218 00 18 Dahili: 3685
  • F : 0(286) 217 35 29
  • E : formasyon@comu.edu.tr