Lütfen Bekleyiniz...
Telefon : 0(286) 218 00 18 Dahili: 3685

Duyurular

Buradasınız :
18 Ocak
2016-2017 YAZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI İSİM BİLGİLERİNİN KONTROLÜ

Fakültemiz bünyesinde 2016-2017 Akademik Yılı Yaz Döneminde açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kursiyerlerimizin sistem üzerindeki isim ve soyisim bilgilerini kontrol etmeleri , hatalı olanların 0286 217 13 03 Dahili : 3685-3694 nolu telefon numaralarından 25.01.2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar öğrenci işleri bürosu ile iletişime geçerek gerekli düzeltmeleri yaptırmaları rica olunur. Aksi halde sertifikalarda isimler sistemde göründüğü şekilde olacaktır.


17 Ocak
2016-2017 Akademik Yılı Yaz Döneminde Başlayan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tek Ders Sınavları

2016-2017 Akademik Yılı Yaz Döneminde Başlayan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tek Ders Sınavları Akademik Takvimde belirtildiği üzere 19 Ocak 2018 Cuma günü saat 17.30'dan sonra yapılacaktır.


05 Ocak
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI “ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI” DERSİ MUAFİYET BAŞVURULARININ SONUÇLARI

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI “ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI” DERSİ MUAFİYET BAŞVURULARININ SONUÇLARI   Fakültemiz bünyesinde 2017 - 2018 Akademik Yılı Güz Döneminde açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kursiyerlerinden Öğretmenlik Uygulaması dersinin staj muafiyeti için verilen dilekçeler incelenmiş ve sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. Aşağıdaki sonuçlara itiraz etmek isteyen kursiyerlerimizin 15.01.2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Dekanlığımıza dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Adı Soyadı Muafiyet İçin Başvuruda Bulunduğu Dersler Muafiyet Durumu Derya Nur KAVAK Öğretmenlik Uygulaması Muaf Değil Özgül ŞAYAN Öğretmenlik Uygulaması Muaf Değil Çiğdem YAZICI Öğretmenlik Uygulaması Muaf Değil Mukaddes PARLAK Öğretmenlik Uygulaması Muaf Değil Duygu GÜL Öğretmenlik Uygulaması Muaf Değil Nurdan DOĞAN Öğretmenlik Uygulaması Muaf Değil Halil İNAN Öğretmenlik Uygulaması Muaf Değil Şeyma KÖSE Öğretmenlik Uygulaması Muaf Değil   Adı Soyadı Muafiyet İçin Başvuruda Bulunduğu Dersler Muafiyet Durumu Sibel KÖSELER Öğretmenlik Uygulaması Muaf Büşra YANARCAN Öğretmenlik Uygulaması Muaf Tuğba KUZU Öğretmenlik Uygulaması Muaf İsmail BÜTÜN Öğretmenlik Uygulaması Muaf İsa ŞİMŞEK Öğretmenlik Uygulaması Muaf Abdullah KOÇ Öğretmenlik Uygulaması Muaf Fatma PİRİM Öğretmenlik Uygulaması Muaf Zeynep DOĞAN BOZDEMİR Öğretmenlik Uygulaması Muaf Emel CAN ÖZKAN Öğretmenlik Uygulaması Muaf İrfan KURŞUN Öğretmenlik Uygulaması Muaf Bora ÖZER Öğretmenlik Uygulaması Muaf Selime SEVDAR Öğretmenlik Uygulaması Muaf Yeşim ŞEKERCİLER Öğretmenlik Uygulaması Muaf Nermin ŞAHİN Öğretmenlik Uygulaması Muaf Hümeyra GÜNER Öğretmenlik Uygulaması Muaf Eylem TOPUZ Öğretmenlik Uygulaması Muaf    


18 Aralık
2017-2018 Akademik Yılı Güz Döneminde Fakültemiz bünyesinde Açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar Dönemi Muafiyet Duyurusu

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esasların 4. Bölüm 10. Maddesinin 3. ve 4. Bentlerine göre alınacak muafiyet talepleri: Fakültemiz bünyesinde 2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılında açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında okutulan derslerden muafiyet başvurusunda bulunmak isteyen kursiyerler, muafiyet dilekçelerini aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 25.12.2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Dekanlığımıza ya da cumartesi günü dersler esnasında Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Adil ÇORUK'a teslim etmeleri gerekmektedir.  Ders Muafiyeti İçin gerekli belgeler: Transkript Belgesi Ders İçerikleri Muafiyet Dilekçesi   Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf olmak isteyen kursiyer: Öğretmenlik Uygulaması dersi muafiyet talepleri, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esasların 4. Bölüm 10. Maddesinin 4. Bendine göre (Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.) değerlendirilecektir. Maddede belirtilen şartları taşımayan adayların muafiyet talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf olmak isteyen kursiyerler, muafiyet dilekçelerini aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 25.12.2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Dekanlığımıza ya da cumartesi günleri ders esnasında Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Adil ÇORUK'a teslim etmeleri gerekmektedir. Öğretmenlik Uygulamasından Muafiyet İçin: *Öğretmenlik yapılan tarihler için Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı görev belgesi *Görev yapılan tarihlerde Sosyal Güvenlik Kurumundan sigorta günlerinin ödendiğine ilişkin onaylı pirim cetveli *Muafiyet Dilekçesi   Halen öğretmenliğe devam ve bir eğitim öğretim dönemini tamamlamayanlar: *Görevlendirme yazısı ve  sözleşmenin onaylı fotokopisi *Haftalık Ders Programının Onaylı Örneği *Taahhütname *Muafiyet Dilekçesi     (Örnek Taahhütname Metni) Ücretli Öğretmen olarak çalışmakta olduğum kurum veya kuruluşta 18 Eylül 2017  – 08 Haziran 2018 tarihine kadar çalışacağımı, görevimden ayrıldığım taktirde muafiyet isteği hakkımdan feragat edeceğimi kabul ve taahhüt ederim.                                                                                                                 Tarih                         İmza                                                                                                                                      Adı Soyadı


26 Eylül
2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILINDA BAŞLAYAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MUAFİYET BAŞVURULARI İLE İLGİLİ DUYURU

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esasların 4. Bölüm 10. Maddesinin 3. ve 4. Bentlerine göre alınacak muafiyet talepleri: Fakültemiz bünyesinde 2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılında açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında okutulan derslerden muafiyet başvurusunda bulunmak isteyen kursiyerler, muafiyet dilekçelerini aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 25.12.2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Dekanlığımıza ya da cumartesi günü dersler esnasında Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Adil ÇORUK'a teslim etmeleri gerekmektedir.  Ders Muafiyeti İçin gerekli belgeler: Transkript Belgesi Ders İçerikleri Muafiyet Dilekçesi   Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf olmak isteyen kursiyer: Öğretmenlik Uygulaması dersi muafiyet talepleri, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esasların 4. Bölüm 10. Maddesinin 4. Bendine göre (Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.) değerlendirilecektir. Maddede belirtilen şartları taşımayan adayların muafiyet talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf olmak isteyen kursiyerler, muafiyet dilekçelerini aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 25.12.2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Dekanlığımıza ya da cumartesi günleri ders esnasında Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Adil ÇORUK'a teslim etmeleri gerekmektedir. Öğretmenlik Uygulamasından Muafiyet İçin: *Öğretmenlik yapılan tarihler için Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı görev belgesi *Görev yapılan tarihlerde Sosyal Güvenlik Kurumundan sigorta günlerinin ödendiğine ilişkin onaylı pirim cetveli *Muafiyet Dilekçesi   Halen öğretmenliğe devam ve bir eğitim öğretim dönemini tamamlamayanlar: *Görevlendirme yazısı ve  sözleşmenin onaylı fotokopisi *Haftalık Ders Programının Onaylı Örneği *Taahhütname *Muafiyet Dilekçesi     (Örnek Taahhütname Metni) Ücretli Öğretmen olarak çalışmakta olduğum kurum veya kuruluşta 18 Eylül 2017  – 08 Haziran 2018 tarihine kadar çalışacağımı, görevimden ayrıldığım taktirde muafiyet isteği hakkımdan feragat edeceğimi kabul ve taahhüt ederim.                                                                                                                 Tarih                         İmza                                                                                                                                      Adı Soyadı                                                                                                                                                                                                                                                                                        


21 Kasım
25-26 KASIM DERSLER HAKKINDA DUYURU

25 Kasım 2017 Cumartesi günü Fakültemiz bünyesinde düzenlenen Pedagojik Formasyon Eğitimi dersleri yapılmayacak olup, 26 Kasım 2017 Pazar günü vize sınavları yapılacaktır. Açıköğretim Sınavlarına girecek kursiyerlerimiz sınav giriş belgelerini ilgili derslerin öğretim üyelerine ibraz ederek ilerleyen tarihte mazeret sınavına girebileceklerdir.


17 Kasım
Öğrenim Gideri Ücretini Ödemeyenlerin Dikkatine!!!

Fakültemiz bünyesinde 2016 - 2017 Akademik Yılı Yaz Döneminde açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında öğrenim gören kursiyerlerimizin 2. dönem öğrenim giderleri olan 1000 TL'yi 22.09.2017 tarihine kadar Ziraat Bankası 2294-12157748-5039 nolu hesaba yatırmaları gerekmekte, dekontların bir nüshasının da en geç 23 Eylül 2017 tarihine kadar Dekanlığa teslim edilmesi gerektiği daha önce Dekanlığımız tarafından duyurulmasına rağmen halen öğrenim gideri ücretini yatırmayan ya da yatırdığı halde dekontunu işlettirmeyen kursiyerlerin bulunduğu görülmüştür. Öğrenim gideri ücretini yatırmayanların ivedilikle ücretlerini yatırarak dekontlarını 24.11.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Dekanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir. Ücret yatırmayan kursiyerler dönem sonu sınavlarına alınmayacaktır. Alınsa dahi sınav notları geçersiz sayılacaktır.


06 Kasım
19 KASIM 2017 TARİHLİ DERSLERİN ERTELENMESİ

Kursiyerlerimizden gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda 19.11.2017 Pazar günü Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) yapılacağından ilgili gün işlenmesi gereken dersler 06.01.2018 Cumartesi gününe ertelenmiştir.


27 Ekim
28 Ekim 2017 Cumartesi günü yapılmayacak olan derslerin telafi programı

28 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle yapılamayan dersler 3 Kasım Cuma günü 17:30'tan itibaren yapılacaktır. Telafi ders programı için tıklayınız.  


26 Ekim
28.10.2017 GÜNÜ TAM GÜN DERSLERİN ÖĞLEDEN SONRA TATİL OLMASI (GÜNCELLENDİ)

Fakültemiz bünyesinde 2017-2018 Akademik Yılı Güz Döneminde başlayan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı dersleri 28.10.2017 Cumartesi günü öğleden sonra resmi tatil olması sebebiyle (saat 13.00 itibarıyla) ileri bir tarihte telafi dersleri şeklinde yapılacaktır.


HAKKIMIZDA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Formasyon Bilgi Sistemi, formasyon eğitimi alan öğrencilerimizin tüm süreçlerini takip ve denetiminin yapıldığı yazılımdır. Çanakkale Teknopark Arge projesi olarak geliştirilmektedir.

İLETİŞİM
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Şehitler Yerleşkesi, Merkez Çanakkale
  • T : 0(286) 218 00 18 Dahili: 3685
  • F : 0(286) 217 35 29
  • E : formasyon@comu.edu.tr