Lütfen Bekleyiniz...
Telefon : 0(286) 218 00 18 Dahili: 3685

Duyurular

Buradasınız :
27 Eylül
2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA EK KONTENJANDAN KAYIT YAPMAYA HAK KAZANANLAR

Kayıt hakkı kazananların kayıtları 28 – 29 Eylül 2017 tarihleri arasında 09.00 – 12.00/13.30 – 17.00 saatleri arasında Anafartalar Yerleşkesi Eğitim Fakültesi E Blokta yapılacaktır. Kayıtlar şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır. •     Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler: 1- Başvuru Dilekçesi 2- Mezunlar, mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi, Okuyanlar, yeni  tarihli öğrenci belgesi. 3- Onaylı transkript (not) belgesi (Belge aslı kontrol edildikten sonra fotokopi belge de kabul edilecektir.) (Dörtlük not sistemine çevrilmiş. Okuyanlar için yeni  tarihli) 4- Nüfus cüzdan fotokopisi 5- Öğrenim ücretinin ilk taksitinin ilgili bankaya yatırıldığına dair banka dekontu. -Öğrenim Gideri Ücreti: 2000 TL. (1000+1000) iki eşit taksitle alınacaktır. (Öğrenim Gideri Ücretinin yatırılacağı İBAN NO: TR480001002294121577485039 – Ziraat Bankası Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Şubesi) –Banka dekontların üzerinde kayıt yaptıranın isim ve soyismi ile T.C. Kimlik numarasının bulunması gerekmektedir. Ziraat Bankasına ait bankamatiklerden de öğrenim gideri ücreti, para yatırma butonunu kullanarak yatırılabilmektedir. 6- 2 adet vesikalık fotoğraf Birinci Dönem dersleri 2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılında, 14 (ondört) haftada tamamlanacaktır. Dersler, ilk hafta 23 Eylül 2017 Cumartesi günü başlamış olup ek kontenjandan kayıt yapan kursiyerlere telafi programı uygulanacaktır. Dersler cumartesi günleri Üniversitemiz Çanakkale Şehitleri Yerleşkesinde bulunan Fakültemiz binasında (İlahiyat Fakültesi yanı) yapılacaktır. Başvuruda yanlış veya eksik beyanda bulunup kayıt hakkı kazananların kesin kayıtları yapılmayacaktır. Başvuruda eksik beyanda bulunan veya kesin kayıt hakkı kazanamayanların durumları başvurmaları halinde incelenecektir. Öğrencilerin üst yarıyıllardan ders almaları bulundukları sınıfı değiştirmeyeceğinden, bu durumda olan öğrencilere kesin kayıt hakkı verilmemiştir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nda derslere devam zorunluğu bulunmaktadır. Teorik derslerin %70’ine ve uygulamalı derslerin %80’ine katılmak zorunludur. Kayıt yaptırdıktan sonra kendi isteği ile kayıt sildiren kursiyerlere ücreti iadesi yapılmaz. 29 Eylül 2017 Cuma günü saat 17.00'dan sonra kesinlikle kayıt alınmayacaktır. Formasyona kayıt yapmaya hak kazananların listesi için tıklayınız. Formasyon kayıt dilekçesi örneği için tıklayınız.


26 Eylül
2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILINDA BAŞLAYAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MUAFİYET BAŞVURULARI İLE İLGİLİ DUYURU

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esasların 4. Bölüm 10. Maddesinin 3. ve 4. Bentlerine göre alınacak muafiyet talepleri: Fakültemiz bünyesinde 2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılında açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında okutulan derslerden muafiyet başvurusunda bulunmak isteyen kursiyerler, muafiyet dilekçelerini aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 03.10.2017 Çarşamba gününe kadar Dekanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir. Ders Muafiyeti İçin gerekli belgeler: Transkript Belgesi Ders İçerikleri Muafiyet Dilekçesi   Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf olmak isteyen kursiyer: Öğretmenlik Uygulaması dersi muafiyet talepleri, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esasların 4. Bölüm 10. Maddesinin 4. Bendine göre (Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.) değerlendirilecektir. Maddede belirtilen şartları taşımayan adayların muafiyet talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf olmak isteyen kursiyerler, muafiyet dilekçelerini aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 03.10.2017 Çarşamba gününe kadar Dekanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir. Öğretmenlik Uygulamasından Muafiyet İçin: *Öğretmenlik yapılan tarihler için Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı görev belgesi *Görev yapılan tarihlerde Sosyal Güvenlik Kurumundan sigorta günlerinin ödendiğine ilişkin onaylı pirim cetveli *Muafiyet Dilekçesi   Halen öğretmenliğe devam ve bir eğitim öğretim dönemini tamamlamayanlar: *Görevlendirme yazısı ve  sözleşmenin onaylı fotokopisi *Haftalık Ders Programının Onaylı Örneği *Taahhütname *Muafiyet Dilekçesi     (Örnek Taahhütname Metni) Ücretli Öğretmen olarak çalışmakta olduğum kurum veya kuruluşta 01 Ekim – 15 Haziran 2014 tarihine kadar çalışacağımı, görevimden ayrıldığım taktirde muafiyet isteği hakkımdan feragat edeceğimi kabul ve taahhüt ederim.                                                                                                                 Tarih                         İmza                                                                                                                                      Adı Soyadı                                                                                                                                                                                                                                                                                        


26 Eylül
2016-2017 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ FAKÜLTEMİZ BÜNYESİNDE AÇILAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ LİSTELERİ

Fakültemiz bünyesinde 2016-2017 Akademik Yılı Yaz Döneminde açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında 2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılında okutulan Öğretmenlik Uygulaması dersinin grupları aşağıda çıkartılmıştır.  Uygulama dersleri 12 hafta süre ile yapılacak olup , 02.10.2017 Pazartesi gününden itibaren başlayacaktır. Kursiyerlerimizin öğretmenlik uygulaması dersi sorumlusu öğretim elemanları ile irtibata geçerek ilgili uygulama okullarına gitmeleri gerekmektedir.  Öğretmenlik uygulaması ile ilgili teorik dersler 01.10.2017 Pazar gününden itibaren haftanın pazar günleri , Çanakkale Şehitleri Yerleşkesinde bulunan Fakültemiz binasında yapılacaktır. (İlahiyat Fakültesi yanı) Çanakkale Merkez ilçede olan uygulama grupları için tıklayınız. Çanakkale ilçelerde olan uygulama grupları için tıklayınız.


25 Eylül
2017-218 AKADEMİK YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EK KONTENJAN DUYURUSU

Kimler Başvuru Yapabilir: 1- Başvuru tarihinde 4. (son) sınıfta öğrenim görmeye hak kazanmış üniversitemiz öğrencileri. 2- Başvuru tarihinde mezun olan tüm üniversite öğrencileri. 3- Diğer üniversitelerin örgün öğretim programları hariç açıköğretim ve uzaktan öğretim yoluyla sunulan lisans programı 4. sınıf öğrencileri. Program İle İlgili Açıklamalar: 4- Kontenjandan fazla adayın başvurması halinde Genel Not Ortalamasına (GNO) göre sıralama yapılacaktır. GNO’nun eşitliği halinde ÖSYM Yerleştirme Puanı yüksek olan adaylara öncelik hakkı verilir. Öğrencilerin alt dönemden dersi olup olmadığına bakılır. 5- Kendi isteğiyle kayıt sildiren kursiyerlerin yatırmış olduğu öğrenim gideri iade edilmez. 6- Başvuru sırasında yanlış bilgi verenlerin, kayıt hakkı elde etse bile kaydı yapılmaz, yapılanların kayıtları silinir. 7- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun belirlediği Çerçeve Usul ve Esaslar ile Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programı Uygulama Yönergesi çerçevesinde yürütülür. 8- Boş kalan kontenjanların diğer alanlara aktarımı yapılabilir. Dersler ve Programın Süresi: Birinci Dönem dersleri 2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılında, dönem sınavları hariç 14 (on dört) haftada tamamlanacaktır. (Akademik Takvim formasyon.comu.edu.tr sayfasından ilan edilmiştir.) Dersler, 23 Eylül 2017 Cumartesi günü başlamıştır. İkinci ilan sonrasında kayıt yaptıran öğrencilere yapamadıkları dersler için telafi programı uygulanacaktır. İkinci Dönem dersleri Üniversitemiz 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takvimine göre, Öğretmenlik Uygulaması dersinin uygulaması hafta içi, teorik dersleri ise haftasonu yapılacaktır. Gerekli görülen durumlarda Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimi ders programında, kontenjanlarda ve akademik takvimde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Öğrenim Gideri Ücreti: 2000 TL. (1000+1000) ilki kayıt esnasında diğeri ise II. dönem başında olmak üzere iki eşit taksitle alınacaktır. (Öğrenim Gideri Ücretinin yatırılacağı İBAN NO: TR480001002294121577485039 – Ziraat Bankası Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Şubesi, Ziraat Bankasına ait bankamatiklerden de öğrenim gideri ücreti, para yatırma butonunu kullanarak yatırılabilmektedir.)   Başvuru Tarihi ve Yeri: Başvurular 25 – 27 Eylül 2017 tarihleri arasında formasyon.comu.edu.tr adresinde web ortamında çevirimiçi (online) olarak alınacaktır.  Başvurular 27 Eylül 2017 Çarşamba günü mesai saati bitiminde (saat 17.00) sona erecektir. Kesin kayıt hakkı kazananlar 27 Eylül 2017 Çarşamba günü, başvuruların sona ermesini müteakip web sayfasından ilan edilecektir. Kesin Kayıt Tarihleri ve Yeri: Kayıtlar, Üniversitemiz Anafartalar Yerleşkesi E Blok Zemin katta 28-29 Eylül 2017 tarihlerinde şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır.   Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler: 1- Başvuru Dilekçesi 2- Mezunlar, onaylı mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi. Okuyanlar, yeni tarihli öğrenci belgesi. 3- Onaylı transkript (not) belgesi. (Dörtlük not sistemine çevrilmiş. Okuyanlar için Eylül 2017 tarihli) 4- Nüfus cüzdan fotokopisi 5- Öğrenim ücretinin ilk taksitinin ilgili bankaya yatırıldığına dair banka dekontu veya bankamatik fişi. 6- 2 adet vesikalık fotoğraf   Kontenjan dağılımı için tıklayınız.


22 Eylül
2016-2017 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİNDE BAŞLAYAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ İLE İLGİLİ DUYURU

2016-2017 Akademik Yılı Yaz döneminde başlayan ve 2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılında ikinci dönemi okutulacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında yer alan Öğretmenlik Uygulaması Dersi ile ilgili oluşturulacak gruplar, programa kayıtlı İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin durumlarının netleşmesinin ardından 26.09.2017 Salı günü akşamı ilan edilecektir.


22 Eylül
2016-2017 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİNDE BAŞLAYAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ İMZA LİSTELERİ

İmza listeleri için tıklayınız. Fakültemiz bünyesinde daha önceki dönemlerde formasyon derslerini alıp belirtilen dersleri tekrar alacak olanların bilgileri ve derse girecekleri gruplar aşağıda belirtilmiştir.  Adı geçenlerin isimleri yoklama listelerinde bulunmamakla beraber ilgili öğretim elemanı tarafından listeye eklenecektir. Adı Soyadı Atamaya Esas Alan Alacağı Ders(ler) Derse Gireceği Grup Hilal ÇAĞLAR Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Grup 12 Furkan Sefa GÖL Psikoloji Özel Öğretim Yöntemleri,Rehberlik,Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Grup 6  


22 Eylül
2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİNDE BAŞLAYACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI İMZA LİSTELERİ

İmza listeleri için tıklayınız. Fakültemiz bünyesinde daha önceki dönemlerde formasyon derslerini alıp belirtilen dersleri tekrar alacak olanların bilgileri ve derse girecekleri gruplar aşağıda belirtilmiştir.  Adı geçenlerin isimleri yoklama listelerinde bulunmamakla beraber ilgili öğretim elemanı tarafından listeye eklenecektir. Adı Soyadı Atamaya Esas Alan Alacağı Ders(ler) Derse Gireceği Grup Furkan Sefa GÖL Psikoloji Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Grup 5 Hilal ÇAĞLAR Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlik Meslek Etiği Grup 3 Sema ÖZTOPRAK Coğrafya Eğitim Psikolojisi,Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Grup 4 Sevda DUNDAR Coğrafya Eğitim Psikolojisi,Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı,Öğretmenlik Meslek Etiği Grup 4 Şeyma YILMAZ Coğrafya Eğitim Psikolojisi,Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı,Öğretmenlik Meslek Etiği Grup 4 Oğuzhan Talha GENÇER Coğrafya Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Grup 4 Burak ÖZTUFANLAR Matematik Öğretim İlke ve Yöntemleri Grup 8 Emel Molla CHASAN Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim Bilimine Giriş,Eğitim Psikolojisi,Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı,Öğretmenlik Meslek Etiği Grup 3 Ayşenur AVCI Matematik Eğitim Bilimine Giriş,Eğitim Psikolojisi,Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı,Öğretmenlik Meslek Etiği,Öğretim İlke ve Yöntemleri Grup 8  


22 Eylül
2016-2017 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİNDE BAŞLAYAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA AİT İKİNCİ DÖNEM DERS PROGRAMI

2016-2017 Akademik Yılı Yaz Döneminde başlayan ve güz yarıyılında ikinci dönemi okutulacak olan  Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ait ders programı aşağıda çıkartılmıştır. Dersler Çanakkale Şehitleri Yerleşkesinde bulunan Fakültemiz binasında haftanın pazar günleri yapılacaktır. (İlahiyat Fakültesi ve İçdaş Kongre Merkezi yanı.) Ders programı tıklayınız.


22 Eylül
2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİNDE BAŞLAYACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA AİT DERS PROGRAMI

2017-2018 Akademik Yılı Güz Döneminde başlayacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ait ders programı aşağıda çıkartılmıştır. Dersler Çanakkale Şehitleri Yerleşkesinde bulunan Fakültemiz binasında haftanın cumartesi günleri yapılacaktır. (İlahiyat Fakültesi ve İçdaş Kongre Merkezi yanı.) Ders programı için tıklayınız.


22 Eylül
2017-2018 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİNDE AÇILAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ AKADEMİK TAKVİMİ

1. hafta 23 Eylül 2017 Cumartesi 2. hafta 30 Eylül 2017 Cumartesi 3. hafta 07 Ekim 2017 Cumartesi 4. hafta 14 Ekim 2017 Cumartesi 5. hafta 21 Ekim 2017 Cumartesi 6. hafta 28 Ekim 2017 Cumartesi 7. hafta 04 Kasım 2017 Cumartesi 8. hafta 11 Kasım 2017 Cumartesi 9. hafta 18 Kasım 2017 Cumartesi (Ara Sınavlar) 10. hafta 02 Aralık 2017 Cumartesi 11. hafta 09 Aralık 2017 Cumartesi 12. hafta 16 Aralık 2017 Cumartesi 13. hafta 23 Aralık 2017 Cumartesi 14. hafta 30 Aralık 2017 Cumartesi Dönem Sonu Sınav Tarihleri 08 – 09 Ocak 2018 Pazartesi ve Salı (saat 17.30’dan sonra) Dönem Sonu Sınavı Başarı Notlarının Girişi İçin Son Tarih 12 Ocak 2018 Bütünleme Sınav Tarihi 15 Ocak 2018 Pazartesi (saat 17.30’dan sonra) Bütünleme Sınavı Başarı Notlarının Girişi İçin Son Tarih 18 Ocak 2018   Akademik takvim yukarıdaki şekilde olup ders programı daha sonra açıklanacaktır.


HAKKIMIZDA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Formasyon Bilgi Sistemi, formasyon eğitimi alan öğrencilerimizin tüm süreçlerini takip ve denetiminin yapıldığı yazılımdır. Çanakkale Teknopark Arge projesi olarak geliştirilmektedir.

İLETİŞİM
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Şehitler Yerleşkesi, Merkez Çanakkale
  • T : 0(286) 218 00 18 Dahili: 3685
  • F : 0(286) 217 35 29
  • E : formasyon@comu.edu.tr