Lütfen Bekleyiniz...
Telefon : 0(286) 218 00 18 Dahili: 3685

Duyurular

Buradasınız :
24 Şubat
2019-2020 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ek Kontenjan ile Kayıt Yapmaya Hak Kazananlar

Fakültemiz bünyesinde 2019-2020 Akademik Yılında açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ek kontenjan ile kayıt yapmaya hak kazananların listesi için tıklayınız.  * Adayın başvuruda yanlış beyanda bulunduğu kayıt esnasında yapılacak inceleme neticesinde anlaşılması durumunda kaydı yapılmayacaktır, yapılsa bile kaydı silinecektir. *Aynı alanda en az 4 aday kayıt yaptırmamış ise ilgili programa öğrenci alımı yapılmamıştır. * Başvuru yapılmayan alanlardaki kontenjanların, alanlara göre yapılan başvuru sayıları göz önünde bulundurularak aktarımı yapılmıştır. Kayıt hakkı kazananların kayıtları 25 Şubat-03 Mart 2020 tarihleri arasında 09.00 – 12.00/13.30 – 17.00 saatleri arasında Anafartalar Yerleşkesi Eğitim Fakültesi A Blok Öğrenci İşleri Biriminde yapılacaktır. Kayıtlar şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır. Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler: 1- Başvuru Dilekçesi (Tıklayınız) 2- Taahhütname (Tıklayınız) 3- Mezunlar, onaylı mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi. Okuyanlar, yeni tarihli öğrenci belgesi. 4- Onaylı transkript (not) belgesi. (Dörtlük not sistemine çevrilmiş) 5- Nüfus cüzdan fotokopisi 6- Öğrenim ücretinin ilk taksitinin ilgili bankaya yatırıldığına dair banka dekontu. 7- 2 adet vesikalık fotoğraf Dersler ve Programın Süresi: Dersler, 07 Mart 2020 Cumartesi günü başlayacaktır.   Öğretmenlik Uygulaması dersinin uygulaması, formasyon programının II. döneminde hafta içi, teorik dersleri ise hafta sonu yapılacaktır. Gerekli görülen durumlarda Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimi ders programında, kontenjanlarda ve akademik takvimde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Öğrenim Gideri Ücreti: 2054 TL. (1000+1054) ilki kayıt esnasında diğeri ise II. dönem başında olmak üzere iki taksitle alınacaktır. (Öğrenim Gideri Ücretinin yatırılacağı İBAN NO: TR480001002294121577485039 – Ziraat Bankası Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Şubesi)


21 Şubat
2019 - 2020 Akademik Yılında Açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı II. Dönem Akademik Takvimi

Fakültemiz Bünyesinde 2019 - 2020 Akademik Yılında başlayan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının ikinci dönem akademik takvimi için tıklayınız. * İkinci dönem için kayıt yenileme işlemleri 24 Şubat-04 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. (Kayıt yenileme işlemi için formasyon programının ikinci dönem öğrenim gideri ücretinin (1054 TL) ilgili hesap numarasına yatırılması ve dekontun bir örneğinin Fakültemize teslim edilmesi gerekmektedir.) * Sertifika programının II. döneminde okutulacak olan “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin uygulaması 09 Mart – 12 Haziran 2020 tarihleri arasında (12 hafta) İlimiz Merkez İlçede bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hafta içi yapılacaktır. Uygulama gününün belirlenmesi ise okullarda görevli Uygulama Öğretmenlerinin programlarına göre yapılacaktır.  


19 Şubat
2019-2020 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ön Başvuru Süresinin Uzatılması

2019-2020 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ön Başvuru Süresi 23 Şubat 2020 Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Kesin kayıt hakkı kazananlar 24 Şubat 2020 tarihinde web sayfasından ilan edilecektir. Kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları 25 Şubat – 03 Mart 2020 tarihleri arasında şahsen veya noter vekaleti ile Fakültemizde yapılacaktır.


18 Şubat
FAKÜLTEMİZ BÜNYESİNDE 2019-2020 AKADEMİK YILINDA AÇILAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMININ YARIYIL SONU SINAV TARİHLERİ

Fakültemiz bünyesinde 2019 - 2020 Akademik Yılında açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının Yarıyıl Sonu Sınav tarihleri aşağıda belirtilmiştir.  PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI Dersin Adı Sınav Günü Sınav Saati Öğretim İlke ve Yöntemleri 22.02.2020 Cumartesi 11:30 Eğitim Sosyolojisi 22.02.2020 Cumartesi 13:00 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 22.02.2020 Cumartesi 14:30   Eğitim Bilimine Giriş 23.02.2020 Pazar 10:30 Eğitim Psikolojisi 23.02.2020 Pazar 11:30   Not: Sınavlar öğrencilerin ders gördükleri salonlarda yapılacaktır.


17 Şubat
2019-2020 AKADEMİK YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 14. HAFTA DERS PROGRAMI

2019-2020 Akademik Yılı Pedagojik Formasyon Sertifika Programında 17-18 Şubat tarihlerinde Fakültemiz dersliklerinde lisans derslerinin başlamış olması nedeniyle bazı dersliklerde değişiklik yapılmıştır. Pazartesi-Salı günleri ders programı için tıklayınız.


08 Şubat
Fakültemiz bünyesinde yürütülen "PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI"nda Telafi Dersleri

15-16 Şubat tarihlerinde Fakültemiz dersliklerinde İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Bütünleme Sınavları yapılacağından dersler 14 -16 Şubat 2020 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 17:15'ten itibaren yapılacaktır. Ders programı için tıklayınız.


05 Şubat
2019-2020 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EK KONTENJAN BAŞVURUSU

2019-2020 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EK KONTENJAN DAĞILIMI   Atamaya Esas Alan Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı Okuyan Kont. (ÇOMÜ 3. ve 4. sınıflar) Mezun Kont. Diğer Üniversitelerde Okuyan 4. Sınıf Öğrencileri (Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Dâhil) Toplam Beden Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 50 10 10 70 Biyoloji Biyoloji Bölümü 10 6 4 20 Coğrafya Coğrafya Bölümü 24 4 4 32 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İlahiyat Fakültesi -- 4 8 12 Felsefe Sosyoloji Bölümü 30 10 8 52 Felsefe Bölümü   4 -- Gıda Teknolojisi Gıda Mühendisliği 2 2 -- 4 Görsel Sanatlar Resim 8 4 -- 12 Geleneksel Türk Sanatları 4   -- 4 İngilizce İngiliz Dili ve Edebiyatı 18 5 5 28 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 4 4 -- 8 Turizm (Konaklama) İşletmeciliği 4 4 -- 8 Matematik Matematik Bölümü 18 5 5 28 Muhasebe ve Finansman İktisat 4 4 4 12 Maliye 4 4 4 12 İşletme 4 4 4 12 Sağlık Ebelik Bölümü 4 4 -- 8 Hemşirelik Bölümü 4 4 -- 8 Tarih Tarih Bölümü 45 15 10 70 Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı 65 10 5 80 Yiyecek İçecek Hizmetleri Gastronomi ve Mutfak Sanatları 8 8 4 20 TOPLAM 310 115 75 500   Kimler Başvuru Yapabilir: 1- Başvuru tarihinde 3. ve 4. (son) sınıfta öğrenim gören üniversitemiz öğrencileri. 2- Başvuru tarihinde mezun olan tüm üniversite öğrencileri. 3- Diğer üniversitelerde okuyan 4. sınıf (açıköğretim ve uzaktan öğretim yoluyla sunulan lisans programı 4. sınıf öğrencileri dahil) öğrencileri. Program İle İlgili Açıklamalar: 4- Kontenjandan fazla adayın başvurması halinde Genel Not Ortalamasına (GNO-4’lük sistem) göre sıralama yapılacaktır. GNO’nun eşitliği halinde üst sınıfta okuyan öğrencilere öncelik verilir. Öğrencilerin alt dönemden dersi olup olmadığına bakılır. Genel Not Ortalamaları 100’lük sisteme göre olanların 4’lük sisteme not dönüşümleri yapılacaktır. 5- Kendi isteğiyle kayıt sildiren kursiyerlerin yatırmış olduğu öğrenim gideri ücreti iade edilmez. 6- Başvuru sırasında yanlış bilgi verenlerin, kayıt hakkı elde etse bile kaydı yapılmaz, yapılanların kayıtları silinir. 7- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun belirlediği Çerçeve Usul ve Esaslar ile Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programı Uygulama Yönergesi çerçevesinde yürütülür. 8- Başvuru sonrasında boş kalan kontenjanların, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile gerekli görülen alanlara aktarımı yapılabilir ve/veya ihtiyaç duyulan alanlara yeni kontenjan eklenebilir. 9- Aynı alandan en az 4 aday kayıt yaptırmamışsa ilgili programa öğrenci alınmayabilir. 10- Programa kaydolan öğrencilerin, program kapsamında okutulan teorik derslerin en az %70’ine ve uygulamalı derslerin en az %80’ine devam etmeleri zorunludur. 11- Sertifika programının II. döneminde (2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılı) okutulacak olan “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin uygulaması 21 Eylül – 25 Aralık 2020 tarihleri arasında İlimiz Merkez İlçede bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hafta içi yapılacaktır. Uygulama gününün belirlenmesi ise okullarda görevli Uygulama Öğretmenlerinin programlarına göre yapılacaktır.    Dersler ve Programın Süresi: 12- Birinci Dönem dersleri 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında, dönem sonu sınavları hariç 7 (yedi) haftada tamamlanacaktır. (Akademik Takvim daha sonra ilan edilecektir.) Dersler, 07 Mart 2020 Cumartesi günü başlayacak olup haftanın Cumartesi ve Pazar günleri Fakültemiz dersliklerinde yapılacaktır. (18-19 Nisan 2020 tarihlerinde yapılacak olan Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Fakültesi sınavları nedeniyle Fakültemiz binalarında ders yapılamayacaktır.) 13- İkinci dönem dersleri Üniversitemiz 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Akademik Takvimine göre, Öğretmenlik Uygulaması dersinin uygulaması hafta içi, teorik dersleri ise hafta sonu yapılacaktır. 14- Gerekli görülen durumlarda Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimi ders programında, kontenjanlarda ve akademik takvimde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 15- Öğrenim Gideri Ücreti toplam 2054 TL’dir. I dönem 1.000,00 TL ve II. dönem 1.054,00 TL olmak üzere iki taksitle alınacaktır. (Öğrenim Gideri Ücretinin yatırılacağı İBAN NO: TR480001002294121577485039 – Ziraat Bankası Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Şubesi) Başvuru Tarihi ve Yeri: 16- Başvurular 05-18 Şubat 2020 tarihleri arasında formasyon.comu.edu.tr adresinde web ortamında çevrimiçi (online) olarak alınacaktır.  Başvurular 18 Şubat 2020 Salı günü mesai saati bitiminde (saat 17.00) sona erecektir. Kesin kayıt hakkı kazananlar 19 Şubat 2020 tarihinde web sayfasından ilan edilecektir. Kesin Kayıt Tarihleri: 17- Kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları 20 – 28 Şubat 2020 tarihleri arasında şahsen veya noter vekaleti ile Fakültemizde yapılacaktır. Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler: a- Başvuru Dilekçesi b- Mezunlar, onaylı mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi. Okuyanlar, yeni tarihli öğrenci  belgesi. c- Onaylı transkript (not) belgesi. (Dörtlük not sistemine çevrilmiş. Okuyanlar için Şubat 2020 tarihli) ç- Nüfus cüzdan fotokopisi d- Öğrenim ücretinin ilk taksitinin ilgili bankaya yatırıldığına dair banka dekontu. e- 2 adet vesikalık fotoğraf f- Taahhütname   18- Kesin kayıtların ardından boş kalan kontenjan olması halinde yedek listeden kayıt hakkı kazananların isimleri 02 Mart 2020 Pazartesi günü ilan edilecektir.  Yedek listeden kaydı alınacak öğrencilerin kayıtları 03-05 Mart 2020 tarihleri arasında Fakültemizde yapılacaktır.   19- Formasyon programının ikinci dönem için kayıt yenileme işlemleri 07-18 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. (Kayıt yenileme işlemi için formasyon programının ikinci dönem öğrenim gideri ücretinin (1.054,00 TL) ilgili hesap numarasına yatırılması ve dekontun bir örneğinin Fakültemize teslim edilmesi gerekmektedir.)


03 Şubat
2019-2020 AKADEMİK YILINDA açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğretmenlik Uygulaması Muafiyetleri Başvurusu

Fakültemiz bünyesinde 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı'nda II. Dönemi okutulacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğretmenlik Uygulaması Muafiyetleri Başvurusu yapmak isteyen kursiyerlerin 17 Şubat 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeler ile Dekanlığımıza başvurması gerekmektedir.   1- Başvuru dilekçesi (dilekçe için tıklayınız.) 2-Sigorta Dökümü (e-devletten alınabilir) 3-Görev belgesi (çalışılan kurumlar ya da milli eğitim müdürlüğünden alınacak)   Başvuru yapacaklarına dikkatine: Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. 


03 Şubat
FAKÜLTEMİZ BÜNYESİNDE 2019-2020 AKADEMİK YILINDA AÇILAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ARASINAV TARİHLERİ

Fakültemiz bünyesinde 2019 - 2020 Akademik Yılında açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Arasınav tarihleri aşağıdaki tabloda çıkartılmıştır.    PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ARASINAV PROGRAMI 03 Şubat 2020   Dersin Adı Sınav Günü Sınav Saati Eğitim Psikolojisi 03.02.2020 17:00 Eğitim Sosyolojisi 03.02.2020 18:00 Eğitim Bilimine Giriş 03.02.2020 19:00 Öğretim İlke ve Yöntemleri 03.02.2020 20:00 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 03.02.2020 21:00   Not: - Sınavlar öğrencilerin ders gördükleri salonlarda yapılacaktır. - Öğrenciler ve öğretim elemanları ortak bir gün ve saatte hemfikir oldukları takdirde farklı bir gün ve saatte de ara sınavları yapabilirler.


24 Ocak
2019-2020 AKADEMİK YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DERS MUAFİYET BAŞVURU SONUÇLARI

Fakültemiz bünyesinde 2019-2020 Akademik Yılında açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında okutulacak derslerden muaf olmak için başvuruda bulunan öğrencilerin ders muafiyet sonuçları için tıklayınız.


HAKKIMIZDA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Formasyon Bilgi Sistemi, formasyon eğitimi alan öğrencilerimizin tüm süreçlerini takip ve denetiminin yapıldığı yazılımdır. Çanakkale Teknopark Arge projesi olarak geliştirilmektedir.

İLETİŞİM
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Şehitler Yerleşkesi, Merkez Çanakkale
  • T : 0(286) 218 00 18 Dahili: 3685
  • F : 0(286) 217 35 29
  • E : formasyon@comu.edu.tr