Lütfen Bekleyiniz...
Telefon : 0(286) 218 00 18 Dahili: 3685

Duyurular

Buradasınız :
18 Eylül
2020-2021 BAHAR YARIYILI II. DÖNEM FORMASYON DERS PROGRAMI

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı formasyon programındaki dersler, akademik takvimde de belirtildiği gibi 21 Eylül Pazartesi günü saat 17:15 itibariyle başlayacaktır. Derslerin ilk iki haftalık programı 21-22 Eylül 2020 tarihlerinde hafta içi, daha sonraki dersler ise hafta sonları uzaktan eğitim (MİCROSOFT TEAMS) yoluyla yapılacaktır. Hafta içi ve hafta sonuna ilişkin programlar aşağıdadır.   Öğretmenlik uygulaması dersinin uygulama kısmı ile ilgili süreç MEB ve YÖK'ün açıklamaları doğrultusunda gerçekleştirilecek olup teorik dersler 21 Eylül 2020 itibariyle başlayacaktır. Öğretmenlik uygulaması ile ilgili gruplar 21 Eylül 2020 Pazartesi günü ilan edilecektir. * Grup temsilcilerinin ders sorumlusu öğretim üyeleri ile irtibata geçerek microsoft teams giriş kodunu öğrenerek gruplarıyla paylaşmaları gerekmektedir. * Formasyon programındaki dersleri tekrar alan kursiyerlerin ise ders sorumlusu öğretim üyeleri ile kişisel olarak irtabata (e-posta yoluyla) geçmeleri gerekmektedir. 26 Eylül 2020 tarihlerinden itibaren devam edecek HAFTASONU programı için tıklayınız    


08 Eylül
2019-2020 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA AÇILAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA EK KONTENJAN GRUBUNDAN KAYIT YAPTIRAN KURSİYERLERİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI MUAFİYETLERİ BAŞVURUSU

Fakültemiz bünyesinde 2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılı sonunda açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ek kontenjan grubundan kayıt yaptıran kursiyerlerden, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılında alacakları II. Dönem dersleri arasında bulunan "Öğretmenlik Uygulaması" dersi için  Muafiyet Başvurusu yapmak isteyenlerin 17 Eylül 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri Dekanlığımıza veya alparslan17@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.   1- Başvuru dilekçesi (dilekçe için tıklayınız.) 2-Sigorta Dökümü (e-devletten alınabilir) 3-Görev belgesi (çalışılan kurumlar ya da milli eğitim müdürlüğünden alınacak)   Başvuru yapacaklarına dikkatine: Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. 


05 Eylül
2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILINDA PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDA ALTAN DERS ALACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt yaptıran ve daha önceki dönemlerde aldığı ve başarısız olduğu veya hiç almadığı dersleri 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılında tekrar almak isteyen öğrencilerin 09 – 16 Eylül 2020 tarihleri arasında ders kaydı yaptırmaları gerekmektedir. Ders kaydı yaptırmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki linkte yer alan dilekçeyi doldurarak, almak istedikleri ders veya derslere ilişkin ücretlerin belirtilen hesap numarasına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile birlikte ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimine elden teslim etmeleri veya alparslan17@gmail.com adresine (pdf formatında) göndermeleri gerekmektedir.   NOT: Öğrenim ücreti banka veya internet bankacılığı aracılığı ile yatırılırken açıklama kısmına alınacak dersin adı ve dersi alacak öğrencinin T.C. Kimlik Numarasının yazılması; ATM üzerinden yapılacak ödemelerin ise dersi/dersleri alacak kişi tarafından yapılması gerekmektedir.   Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ders Tekrar Dilekçesi için tıklayınız.   İBAN: TR48 0001 0022 9412 1577 4850 39 – (Ziraat Bankası Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Şubesi) Hesap Adı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dönersermaye İşletmesi Müdürlüğü    DERSLER Ders Başına Ödenecek Öğrenim Ücreti Eğitim Bilimine Giriş (2-0-2) 160,00 Eğitim Psikolojisi (2-0-2) 160,00 Öğretim İlke ve Yöntemleri (2-0-2) 160,00 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2-2-3) 240,00 Seçmeli 1 (Eğitim Sosyolojisi) (2-0-2) 160,00 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2-0-2) 160,00 Sınıf Yönetimi (2-0-2) 160,00 Seçmeli 2 (Rehberlik) (2-0-2) 160,00 Özel Öğretim Yöntemleri (2-2-3) 240,00 Öğretmenlik Uygulaması (2-6-5) 400,00 * Ders başına ödenecek öğrenim ücretleri ders kredileri dikkate alınarak hesaplanmıştır.


02 Eylül
FAKÜLTEMİZ BÜNYESİNDE 2019-2020 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA AÇILAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EK KONTENJANIN 2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILINDA OKUTULACAK II. DÖNEMİNE AİT AKADEMİK TAKVİMİ

Fakültemiz bünyesinde 2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılı sonunda açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ek kontenjanın 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılında okutulacak II. Dönem dersleri COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim yoluyla yürütülecektir.   İkinci dönem kayıtlar ve harç ücretlerinin 07-16 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılması ve harç ödemesi yapan öğrencilerin banka dekontunu ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimine elden teslim etmeleri veya alparslan17@gmail.com adresine (pdf formatında) göndermeleri gerekmektedir. Öğretmenlik uygulaması dersinin fakültede yürütülen teorik kısmı 21 Eylül 2020 tarihinde başlayacak ve 01 Kasım 2020 tarihinde bitecektir.   Dersin MEB okullarında yürütülecek uygulama boyutu pandemi nedeniyle okullarda öğrenci kabulü yapılması durumunda MEB okullarında, aksi takdirde uygulama öğretim elemanı ve imkânlar dâhilinde uygulama öğretmeni ile uzaktan erişimle ve interaktif olarak yürütülecek uygulamalarla tamamlanacaktır.  Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında MEB okullarında yürütülecek uygulama boyutu ile ilgili olarak YÖK ve MEB tarafından belirlenen tarihler ile usul ve esaslara uyulacaktır.    2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılına ait Akademik Takvimi aşağıda sunulmuştur. 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FORMASYON EĞİTİMİ AKADEMİK TAKVİM   II. YARIYIL 1. hafta 21 Eylül 2020 Pazartesi 17:30’dan sonra 2. hafta 22 Eylül 2020 Salı 17:30’dan sonra 3. hafta 26 Eylül 2020 Cumartesi 4. hafta 27 Eylül 2020 Pazar 5. hafta 03 Ekim 2020 Cumartesi 6. hafta 04 Ekim 2020 Pazar 7. hafta 10 Ekim 2020 Cumartesi 8. hafta 11 Ekim 2020 Pazar 9. hafta – VİZE HAFTASI 17 Ekim 2020 Cumartesi 10. hafta 18 Ekim 2020 Pazar 11. hafta 24 Ekim 2020 Cumartesi 12. hafta 25 Ekim 2020 Pazar 13. hafta 31 Ekim 2020 Cumartesi 14. hafta 01 Kasım 2020 Pazar Dönem Sonu Sınav Tarihleri 07-08 Kasım 2020 Cumartesi ve Pazar Dönem Sonu Sınavı Başarı Notlarının Girişi İçin Son Tarih 15 Kasım 2020 Pazar Bütünleme Sınav Tarihi 21 Kasım 2020 Cumartesi Bütünleme Sınavı Başarı Notlarının Girişi İçin Son Tarih 27 Kasım 2020 Cuma Tek Ders Sınavı* 05 Aralık 2020 Cumartesi   Pedagojik Formasyon Birimi, öngörülemeyen durumlarda akademik takvimde değişiklik yapma hakkına sahiptir.   İkinci Dönem Kayıtlar ve Harç Ücretlerinin Yatırılması: 07-16 Eylül 2020 Öğretmenlik Uygulaması: 21 Eylül – 18 Aralık 2020 (16-20 Kasım 1. Dönem Ara Tatili)   * Tek ders sınavına, mezuniyet için tek dersi kalan ve genel not ortalaması 2.00'nin üzerinde olan öğrenciler başvurabilir. Devam şartı yerine getirilmemiş (devamsızlıktan kalınmış) dersler için tek ders sınav başvurusu yapılamaz.


08 Temmuz
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMININ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN KALDIRILMASI

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün, 29.06.2020 tarihli ve 12 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı ile Pedagojik Formasyon Programının kaldırıldığı duyurulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün, 29.06.2020 tarihli ve 12 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı’nın Geçici 9. Maddesinde, “1 Ocak 2021 tarihinden önce Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını tamamlamış kişilerin kazanılmış hakları korunur.” ibaresi yer almaktadır. Bu doğrultuda daha önceki dönemlerde Pedagojik Formasyon Eğitimi alan ve halihazırda birinci dönemini tamamlayıp ikinci döneme başlayacak olan öğrenciler, 1 Ocak 2021 tarihinden önce Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını tamamlayacakları için, bu karardan etkilenmeyecektir.


17 Kasım
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKALARI SADECE PAZARTESİ GÜNLERİ VERİLECEKTİR.

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKALARI 29 HAZİRAN 2020 TARİHİNDEN İTİBAREN, 2018-2019 BAHAR DÖNEMİ VE ÖNCESİ GURUPLARI İÇİN SADECE PAZARTESİ GÜNLERİ VERİLECEKTİR. 


22 Haziran
TEK DERS SINAVI GİRİŞ KODLARI

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının 22 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 17.00’den sonra yapılacak olan “tek ders sınavlarına” katılacak kursiyerler için "Microsoft Teams" giriş kodları aşağıda belirtilmiştir. Adı Soyadı Alanı Dersin Adı Öğretim Elemanı Şifre SERPİL TEZCAN Resim Eğitim Psikoloji (FF) Dr. Öğr. Üyesi Bekir ÇELİK p4gaucs YUNUS EMRE KAHVECİ Beden Eğitimi Eğitim Psikoloji (FD) VEYSEL ERTUĞRUL Beden Eğitimi Eğitim Psikoloji (FF) ONUR BASMAKCI Beden Eğitimi Eğitim Sosyolojisi (FF) Dr. Öğr. Üyesi Yahya Han ERBAŞ -- AYTÜL ALPAYDIN Beden Eğitimi Eğitim Sosyolojisi (FD) Dr. Öğr. Üyesi Elmaziye TEMİZ pe5g27t MEHMET ONUR BÜLEN Coğrafya Eğitim Sosyolojisi (FD) Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ 1umbty4 HATİCE İLHAN TDE Eğitim Sosyolojisi (FD) AYŞE YİĞİT Sosyoloji Sınıf Yönetimi (FF) Doç. Dr. Adil ÇORUK b4owcs2 HÜLYA ÖZTÜRK Sosyoloji Eğitim Bilimlerine Giriş (FF) Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL e6pi1jj AYŞEGÜL KÜÇÜK Sosyoloji Eğitim Bilimlerine Giriş (FF) ÖZGE GÜNEŞ Sosyoloji Eğitim Bilimlerine Giriş (FF) BEYZANUR BULUT Sosyoloji Eğitim Bilimlerine Giriş (FF) ALEYNA SERTÇELİK Sosyoloji Eğitim Bilimlerine Giriş (FF) HÜMEYRA TUĞ Sosyoloji Eğitim Bilimlerine Giriş (FF) ASLI DEDEOĞLU Sosyoloji Eğitim Bilimlerine Giriş (FF) MUSTAFA ÖZDEMİR Sosyoloji Eğitim Bilimlerine Giriş (FF) HİDAYET GAMZE ANIL Sosyoloji Eğitim Bilimlerine Giriş (FF) NADİDE ÖRGEN Sosyoloji Eğitim Bilimlerine Giriş (FF) CANSU TUNA Sosyoloji Eğitim Bilimlerine Giriş (FF) ÜMMÜHAN DEMİR Muh. ve Finans Eğitim Bilimlerine Giriş (FF) NURULLAH BAŞ Muh. ve Finans Eğitim Bilimlerine Giriş (FF) SULTAN GEZEN Tarih Eğitim Bilimlerine Giriş (FF) HASAN HÜSEYİN GÜLER Tarih Eğitim Bilimlerine Giriş (FF) ŞULE NUR UZUN Tarih Eğitim Bilimlerine Giriş (FF) BURAK UZ Tarih Eğitim Bilimlerine Giriş (FF) DOĞUKAN TAMBAŞ Tarih Eğitim Bilimlerine Giriş (FF) BAHAR YOLDA MELİKOĞLU Tarih Eğitim Bilimlerine Giriş (FF) ŞERİF ALİ ÇAĞLAYAN Tarih Eğitim Bilimlerine Giriş (FF) ASLI EĞEN Tarih Eğitim Bilimlerine Giriş (FF) VESİLE SARITAŞ Tarih Eğitim Bilimlerine Giriş (FF) ABDULLAH RUGALA Tarih Eğitim Bilimlerine Giriş (FF) ESRA GÖKÇE BÖKEOĞLU İngilizce Eğitim Bilimlerine Giriş (FF) VEYSEL ÖZKÖK Tarih Rehberlik (FF) Dr. Öğr. Üyesi Bekir ÇELİK ew9zkjt MUHARREM BERK UYAR Beden Eğitimi Rehberlik (FD)


18 Haziran
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ PROGRAMI DAHİLİNDE YAPILACAK TEK DERS SINAV TAKVİMİ

2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılında başlayan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının 22 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 17.00’da yapılacak olan “tek ders sınavlarına” katılacak kursiyerlerin listesi, sınavı yapacak öğretim üyelerinin isimleri aşağıda belirtilmiştir. Sınavlar uzaktan eğitim yoluyla yapılacak olup, sınava giriş için "Microsoft Teams" giriş kodları 22 Haziran 2020 Pazartesi günü ilan edilecektir. Tek Ders sınavına girecek olan kursiyerler, sınav konuları ile ilgili olarak sınavı yapacak öğretim üyeleri ile irtibata geçebilirler. NOT: 2 ve daha fazla dersten başarısız olan kursiyerler tek ders sınavlarına katılamamaktadırlar.                   2019-2020 TEK DERS SINAVLARINA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ                                                    Sınav Tarihi: 22 Haziran 2020 Sınav Saati: 17:00                                                          Adı Soyadı Alanı Dersin Adı Öğretim Elemanı Serpil TEZCAN Resim Eğitim Psikoloji Dr. Öğr. Üyesi Bekir ÇELİK Yunus Emre KAHVECİ Beden Eğitimi Eğitim Psikoloji Veysel ERTUĞRUL Beden Eğitimi Eğitim Psikoloji Onur BASMAKCI Beden Eğitimi Eğitim Sosyolojisi Dr. Öğr. Üyesi Elmaziye TEMİZ Aytül ALPAYDIN Beden Eğitimi Eğitim Sosyolojisi Mehmet Onur BÜLEN Coğrafya Eğitim Sosyolojisi Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ Hatice İLHAN TDE Eğitim Sosyolojisi Ayşe YİĞİT Sosyoloji Sınıf Yönetimi Doç. Dr. Adil ÇORUK Hülya ÖZTÜRK Sosyoloji Eğitim Bilimlerine Giriş Prof. Dr. Remzi Y. KINCAL Ayşegül KÜÇÜK Sosyoloji Eğitim Bilimlerine Giriş Özge GÜNEŞ Sosyoloji Eğitim Bilimlerine Giriş Beyzanur BULUT Sosyoloji Eğitim Bilimlerine Giriş Aleyna SERTÇELİK Sosyoloji Eğitim Bilimlerine Giriş Hümeyra TUĞ Sosyoloji Eğitim Bilimlerine Giriş Aslı DEDEOĞLU Sosyoloji Eğitim Bilimlerine Giriş Mustafa ÖZDEMİR Sosyoloji Eğitim Bilimlerine Giriş Hidayet Gamze ANIL Sosyoloji Eğitim Bilimlerine Giriş Nadide ÖRGEN Sosyoloji Eğitim Bilimlerine Giriş Cansu Tuna Sosyoloji Eğitim Bilimlerine Giriş Ümmühan Demir Muhasebe ve Finansman Eğitim Bilimlerine Giriş Nurullah Baş Muhasebe ve Finansman Eğitim Bilimlerine Giriş Sultan Gezen Tarih Eğitim Bilimlerine Giriş Hasan Hüseyin GÜLER Tarih Eğitim Bilimlerine Giriş Şule Nur UZUN Tarih Eğitim Bilimlerine Giriş Burak Uz Tarih Eğitim Bilimlerine Giriş Doğukan TAMBAŞ Tarih Eğitim Bilimlerine Giriş Bahar Yolda MELİKOĞLU Tarih Eğitim Bilimlerine Giriş Şerif Ali ÇAĞLAYAN Tarih Eğitim Bilimlerine Giriş Aslı Eğen Tarih Eğitim Bilimlerine Giriş Vesile SARITAŞ Tarih Eğitim Bilimlerine Giriş Abdullah RUGALA Tarih Eğitim Bilimlerine Giriş Esra Gökçe BÖKEOĞLU İngilizce Eğitim Bilimlerine Giriş Veysel ÖZKÖK Tarih Rehberlik Dr. Öğr. Üyesi Bekir ÇELİK Muharrem Berk UYAR Beden Eğitimi Rehberlik Emine ÇETİN Konaklama ve Sey. Hiz. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Prof. Dr. Hülya GÜVENÇ


11 Haziran
2018-2019 BAHAR DÖNEMİNDE BAŞLAYAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA AİT SERTİFİKALARIN DAĞITILMASI

Fakültemiz bünyesinde 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Döneminde başlayan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ait sertifikalar, 12 Haziran 2020 tarihinden itibaren 09:00-12:00/ 13:30-17:00 saatleri arasında dağıtılacak olup, ilgili saatler dışında gelenlere sertifikaları verilmeyecektir. 29 Haziran 2020'den itibaren sadece Pazartesi günleri tam gün verilmeye devam edilecektir. İlgili programı tamamlayan kursiyerlerimize duyurulur.  


09 Haziran
2019-2020 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİNDE BAŞLAYAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ PROGRAMI DAHİLİNDE YAPILACAK TEK DERS SINAVLARI HAKKINDA DUYURU

Fakültemiz bünyesinde yürütülen pedagojik formasyon programında 2019-2020 Akademik Yılı Güz Döneminde ve önceki dönemlerde başlayan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamında tek dersten başarısız olan kursiyerler için tek ders sınavı 22 Haziran 2020 Pazartesi günü yapılacaktır.  Sınav takvimi başvurulardan sonra açıklanacaktır. Sınavlara girebilmek için : Programı tamamlayabilmek için en fazla bir adet dersten başarısız olmak, Tek ders sınavına girmek istediği dersin devam şartını sağlamış olmak, 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Ek Kontenjan ile başlayan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kursiyerleri (İlk dönemini tamamlayanlar) tek ders sınavlarına giremezler. Kursiyerlerin tek ders sınavına girmek istediğine ilişkin dilekçesini (başarısız olunan dersin isminin belirtildiği) 17.06.2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar alparslan17@gmail.com adresine ulaştırması gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen dilekçeler bu dönemki tek ders sınavı için dikkate alınmayacaktır.  


HAKKIMIZDA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Formasyon Bilgi Sistemi, formasyon eğitimi alan öğrencilerimizin tüm süreçlerini takip ve denetiminin yapıldığı yazılımdır. Çanakkale Teknopark Arge projesi olarak geliştirilmektedir.

İLETİŞİM
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Şehitler Yerleşkesi, Merkez Çanakkale
  • T : 0(286) 218 00 18 Dahili: 3685
  • F : 0(286) 217 35 29
  • E : formasyon@comu.edu.tr