Lütfen Bekleyiniz...
Telefon : 0(286) 218 00 18 Dahili: 3685

Duyurular

Buradasınız :
29 Mayıs
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ

Üniversitemiz Senatosunun 05.05.2020 tarihli senato toplantısında eğitim-öğretim ile ilgili alınan karar neticesinde Covid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle yapılacak olan yarıyıl sonu (final) sınavlarının ve bütünleme sınavlarının uzaktan dijital olarak ödev, proje, online sınav vb. şekilde yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda formasyon eğitimi bütünleme sınav takvimi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Not: Bütünleme sınavını ödev, proje olarak yapacak öğretim elemanları aşağıdaki sınav takvimini dikkate almayabilirler. Aşağıdaki sınav takvimi sınavlarını online olarak yapacak öğretim elemanlarının dersleri için planlanmıştır. PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI (I. DÖNEM - YENİ BAŞLAYAN GRUP) Dersin Adı Sınav Günü Sınav Saati Öğretim İlke ve Yöntemleri 06.06.2020 Cumartesi 17:00 Eğitim Sosyolojisi 06.06.2020 Cumartesi 19:00 Eğitim Psikolojisi 07.06.2020 Pazar 17:00 Eğitim Bilimine Giriş 07.06.2020 Pazar 19:00 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 07.06.2020 Pazar 21:00   PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI ( II. DÖNEM) Dersin Adı Sınav Günü Sınav Saati Sınıf Yönetimi 06.06.2020 Cumartesi 17:00 Rehberlik 06.06.2020 Cumartesi 19:00 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 07.06.2020 Pazar 17:00 Özel Öğretim Yöntemleri 07.06.2020 Pazar 19:00  


11 Mayıs
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YARIYIL SONU SINAV TARİHLERİ

Üniversitemiz Senatosunun 05.05.2020 tarihli senato toplantısında eğitim-öğretim ile ilgili alınan karar neticesinde Covid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle yapılacak olan yarıyıl sonu (final) sınavlarının ve bütünleme sınavlarının uzaktan dijital olarak ödev, proje, online sınav vb. şekilde yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda formasyon eğitimi yarıyıl sonu sınav takvimi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Not: Yarıyıl sonu (final) sınavını ödev, proje olarak yapacak öğretim elemanları aşağıdaki sınav takvimini dikkate almayabilirler. Aşağıdaki sınav takvimi sınavlarını online olarak yapacak öğretim elemanlarının dersleri için planlanmıştır.   PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI (I. DÖNEM - YENİ BAŞLAYAN GRUP) Dersin Adı Sınav Günü Sınav Saati Öğretim İlke ve Yöntemleri 21.05.2020 Perşembe 11:00 Eğitim Sosyolojisi 21.05.2020 Perşembe 14:00 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 21.05.2020 Perşembe 17:00 Eğitim Bilimine Giriş 22.05.2020 Cuma 11:00 Eğitim Psikolojisi 22.05.2020 Cuma 14:00     PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI ( II. DÖNEM) Dersin Adı Sınav Günü Sınav Saati Sınıf Yönetimi 21.05.2020 Perşembe 12:00 Rehberlik 21.05.2020 Perşembe 15:00 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 22.05.2020 Cuma 12:00 Özel Öğretim Yöntemleri 22.05.2020 Cuma 15:00


10 Nisan
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDA DAHA ÖNCEKİ DÖNEMLERDE BAŞARISIZ OLUNAN FORMASYON DERS KAYITLARI

Formasyon programında daha önceki dönemlerde başarısız olunan ve tekrar alınmak istenilen derslere uzaktan eğitim yoluyla devam etmek isteyen öğrencilerin hangi dersi almak istediklerine ilişkin dilekçeyi ve ilgili ders ücretinin dekontunu 22 Nisan 2020 Çarşamba gününe kadar alparslan17@gmail.com adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir.   Ders ücreti kredi başına  80 TL. olup iki saatlik dersler için 160 TL, 4 saatlik dersler için 320 TL’dir. İBAN NO: TR480001002294121577485039 – Ziraat Bankası Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Şubesi -  Açıklamaya T.C. kimlik no ile ders ücreti olduğunun belirtilmesi ve dekontun alparslan17@gmail.com adresine ulaştırılması gerekmektedir.)   Derse devam zorunluluğu olmayan öğrenciler sadece derslerin sınavlarına katılabilir, devam zorunluluğu olan öğrenciler ise derslere uzaktan eğitim kapsamında online olarak katılabilir.  Derslere kayıtlanacak olan öğrencilerin, başarısız oldukları derslere kayıtlanmaları için, ilgili grupta ders veren öğretim elemanları ile temasa geçerek sisteme ilişkin giriş kodunu almaları veya öğretim üyesi tarafından sisteme eklenmeleri gerekmektedir.   İlan edilen akademik takvimde final ve bütünleme sınav tarihleri belirtilmemiştir. Bu konuda ilerleyen süreçte gelişmelere göre duyurular yapılacaktır. Uzaktan eğitimde derslere katılmak isteyenlerin ise izleyeceği yol hakkında duyuru formasyon web sayfasında yer almaktadır.   Akademik takvimde 02 Mayıs 2020 tarihi ara sınav (vize) haftası olarak belirtilmiştir. Sınavın nasıl ve ne şekilde yapılacağına ilişkin olarak dersten sorumlu öğretim elemanıyla mutlaka iletişime geçilmesi gerekmektedir.


09 Nisan
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ

Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 06.04.2020 tarihinde almış olduğu karar neticesinde öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıfında okuyan ya da pedagojik formasyon eğitimi alan öğrenciler için,  Öğretmenlik Uygulaması derslerinin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yapılması öngörülen uygulamaları,  her düzeydeki eğitim kurumlarında fiili imkansızlıklardan dolayı gerçek sınıf ortamında eğitim öğretim gerçekleştirilememesinden dolayı yapılamayacağı belirtilmiş ve "2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla," uygulamalarla ilgili geçirilen sürenin yeterli olarak kabul edilebileceği belirtilmiştir. Bu doğrultuda uzaktan öğretim yoluyla verilecek teorik ders saatlerinde öğretim elemanlarının ilgili dersin dönemlik ders planında yer alan konuları senkron ya da asenkron şekilde işleyebilecekleri,  yükseköğretim kurumlarının öğretmenlik uygulama dosyasını ders,  ödev vb. etkinlikler ile tamamlanmasını sağlayabilecekleri dikkate alınarak MEBBİS üzerinden girilecek dönemlik değerlendirme sonuçlarının görevli öğretmenlerle birlikte öğretim elemanları tarafından bu hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi uygun görülmüş ve uygulamanın buna göre yürütülmesine karar verilmiştir. Bu karara istinaden uygulamada birlikteliği sağlayabilme adına ekteki taslak öğretmenlik uygulaması çalışma planı hazırlanmıştır. Bu çalışma planı uygulamaya esas çerçeve sunmaya yönelik sadece taslak bir plan olup, öğretim elemanları farklı içeriklerle bu çalışma planını revize edebilirler, zenginleştirebilirler. Öğretmenlik Uygulaması dersine Microsoft Teams üzerinden kayıt olabilmek için öğrencilerin danışman öğretim elemanlarıyla irtibata geçmesi gerekmektedir.  Dersler 11.04.2020 tarihinden itibaren başlayacaktır.   Öğretmenlik Uygulaması Dersi Haftalık Çalışma Planı Örneği için tıklayınız.   Yeni Ders Programı için tıklayınız.


08 Nisan
FAKÜLTEMİZ BÜNYESİNDE 2019-2020 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA AÇILAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EK KONTENJANIN DERS MUAFİYET BAŞVURU SONUÇLARI

Fakültemiz bünyesinde 2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılı sonunda açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ek Kontenjan kapsamında okutulacak derslerden muaf olmak için başvuruda bulunan öğrencilerin ders muafiyet sonuçları için tıklayınız.


06 Nisan
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNE GEÇİLMİŞTİR

Yüksek Öğretim Kurulu’nun 19.03.2020 tarihli yazısı ve 18.03.2020 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu kararları doğrultusunda, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak üzere, yeterli altyapısı olan üniversitelerin Covid-19 salgını geçene kadar “Uzaktan Eğitim” ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edebilecekleri karara bağlanmıştır. Yine Yükseköğretim Kurulumuzun26 Mart 2020 tarihinde yaptığı Genel Kurul Toplantısında, 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar döneminde eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkânları ile sürdürmeye karar verilmiştir. Bu kapsamda yapılan görüşmeler neticesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının da uzaktan eğitim sistemi ile yürütülmesi kararı alınmıştır. Bu doğrultuda 11.04.2020 tarihinden itibaren senkron (eş zamanlı) olarak uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerine başlanacaktır. Dersler Microsoft teams üzerinden, Cumartesi ve Pazar günleri programda belirtilen saatlerde yapılacaktır. İnternet olanakları, teknik yetersizlikler vb. nedenlerle canlı derslere katılamayan öğrencilerimiz ise yapılan derslere 7/24 asenkron olarak katılarak kayıtlı dersleri izleyebilirler. Derslere giriş ile ilgili yararlı olabilecek dokümanlara üniversitemiz öğrenci işleri daire başkanlığının web sayfasında bulunan aşağıdaki linkten erişim sağlanabilir. http://ogrenciisleri.comu.edu.tr/arsiv/duyurular/universitemizde-uzaktan-egitim-ogretim-sistemine-g-r170.html Ayrıca Microsoft teams uygulaması ile ilgili canlı derslere katılım ile ilgili hazırlanan videoya Eğitim Fakültesi web sayfasında yer alan aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz. http://egitim.comu.edu.tr/arsiv/duyurular/microsoft-teams-ile-canli-derslere-nasil-katilinir-r1476.html ÖNEMLİ - Derslere giriş için ders kodları konusunda sınıf temsilcilerinin ders öğretim üyeleri ile irtibata geçerek giriş kodlarını almaları ve sınıf arkadaşlarıyla paylaşmaları gerekmektedir. *** Bu süreçte derslere devam edemeyeceğini düşünen öğrencilerimizin 09.04.2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar kayıt dondurma dilekçelerini alparslan17@gmail.com adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir. Derslere devam edemeyen II. Dönem öğrencileri, bahar döneminde yeni başlayan grup ile birlikte 2020-2021 Eğitim öğretim yılında 2. Dönem derslerine kayıt olabilirler. Bu öğrenciler için ek bir ücret talebinde bulunulmayacaktır. Derslere devam edemeyen I. Dönem öğrencileri için de sayıya göre yeni bir karışık grup açılması düşünülmektedir. Fakültemiz bünyesinde 2019-2020 Akademik Yılı Güz Yarıyılı sonunda açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ek kontenjanın 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında okutulacak I. dönemine ait Yeni Ders Programı için tıklayınız. Fakültemiz bünyesinde 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Başlayan ve ikinci dönemi okutulacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yeni Ders Programı için tıklayınız. Uzaktan Eğitim Akademik Takvim İçin TIKLAYINIZ.


23 Mart
CORONAVİRUS HASTALIĞI NEDENİYLE FORMASYON PROGRAMININ DURDURULMASI KARARI

Coronavirus hastalığı (COVID-19) ile ilgili Sağlık Bakanlığınca alınan önlemler ve yapılan yeni düzenlemeler kapsamında; düzenlenmesi için onay verilen, yeni başvuru yapılan ve devam eden tüm sertifikalı eğitimler ile hizmet içi eğitimler ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur. Konuya ilişkin YÖK'ün yazısı için tıklayınız. Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın yazısı için tıklayınız.


12 Mart
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDA CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE EĞİTİM-ÖĞRETİME ARA VERİLMİŞTİR.

Üniversitelerin 16 Mart tarihinden itibaren tatil ilan edilmesi nedeniyle formasyon programı bu hafta sonu dahil olmak üzere 3 hafta ötelenmiştir. Derslerin telafisi ile ilgili duyuru gelişmelere göre ilerleyen haftalarda formasyon web sayfasından ilan edilecektir.  Öğretmenlik uygulaması dersleri de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda gerçekleştirildiği için gelişmeler çerçevesinde revize edilecektir.


09 Mart
FAKÜLTEMİZ BÜNYESİNDE 2019-2020 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI SONUNDA AÇILAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EK KONTENJANIN MUAFİYET BAŞVURULARI

Fakültemiz bünyesinde 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi sonunda başlayan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ek Kontenjanında daha önceden görmüş olduğu derslerden ve öğretmenlik uygulamasından muaf olmak isteyen kursiyerlerin başvurularını 10-17 Mart 2020 tarihlerinde mesai saatleri içinde Fakülte Öğrenci İşleri Bürosuna yapması gerekmektedir. Ders muafiyeti için gerekli belgeler;                                                                                    1- Dilekçe (örnek dilekçe için tıklayınız.)                                                                             2- Transkript                                                                                                                            3- Ders içerikleri belgesi                                                                                                           Öğretmenlik uygulaması muafiyeti için gerekli belgeler; 1- Dilekçe (örnek dilekçe için tıklayınız.) 2- Görev Belgesi  3- Sigorta dökümü


09 Mart
2019-2020 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİNDE BAŞLAYAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ

Fakültemiz bünyesinde açılan 2019-2020 Akademik Yılı Güz Döneminde başlayan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi için tıklayınız.


HAKKIMIZDA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Formasyon Bilgi Sistemi, formasyon eğitimi alan öğrencilerimizin tüm süreçlerini takip ve denetiminin yapıldığı yazılımdır. Çanakkale Teknopark Arge projesi olarak geliştirilmektedir.

İLETİŞİM
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Şehitler Yerleşkesi, Merkez Çanakkale
  • T : 0(286) 218 00 18 Dahili: 3685
  • F : 0(286) 217 35 29
  • E : formasyon@comu.edu.tr